10 kwietnia odbyA�a siA� wizytacja koordynatorA?w prewencji spoA�ecznej wojewA?dztwa zachodniopomorskiego na terenie wielkopolski. Jednym z miejsc, ktA?re goA�cie odwiedzili tego dnia byA�o Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach. OprA?cz zwiedzenia placA?wki koordynatorzy zapoznali siA� takA?e z formA� zajA�A� edukacyjnych prowadzonych na terenie muzeum, podczas ktA?rego nie kryli zaskoczenia z moA?liwoA�ci, ktA?rymi dysponuje nasza placA?wka, oraz caA�e wojewA?dztwo wielkopolskie w tym zakresie. Mamy nadziejA�, A?e nasze dziaA�ania, doA�wiadczenie, oraz pomoc przyczyni siA� do rozwoju prewencji spoA�ecznej rA?wnieA? w innych regionach polski.