4 maja 2018 roku w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp. odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Strażaka przez strażaków OSP i PSP z terenu powiatu grodziskiego. Obchody rozpoczął dowódca  asp. sztab. Piotr Bamber złożeniem meldunku st. bryg. Pawłowi Pohlowi, przedstawicielowi wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Następnie głos zabrał komendant powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp st. bryg. Wojciech Nolka, który powitał szanownych gości:

  • Pana Mariusza Zgaińskiego starostę grodziskiego
  • st. bryg. Pawła Pohla przedstawiciela wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
  • Pana Leszka Chojnackiego prezesa zarządu powiatowego ZOSP RP
  • nadkom. Romę Figaszewską komendant powiatowy policji w Grodzisku Wlkp.
  • wójtów, burmistrzów z terenu powiatu
  • Pana Huberta Kolera kierownika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach
  • emerytów i rencistów pożarnictwa

Następnie komendant powiatowy PSP przedstawił zebranym mł. bryg. Krzysztofa Wojtaszewskiego, który został powołany z dniem 1 maja br. do pełnienia obowiązków z-cy komendanta powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp.

Kolejnym punktem uroczystości było wygłoszenie niezwykle ciekawego, okolicznościowego referatu przez Huberta Kolera kierownika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa: „Straż pożarna w okresie odzyskania niepodległości”.

Główną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń, odznak  i awansów na wyższe stopnie służbowe, oraz wręczenie na ręce komendantów gminnych i prezesów jednostek OSP w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym listów z podziękowaniami za społeczną działalność.

Po części oficjalnej odbył się koncert muzyki popularnej, oraz poczęstunek.