Wystawa ta jest historią strażaka zawsze wiernego ideałom, które wpoili mu rodzice i nauczyła służba pożarnicza. To właśnie służba jest jednym z podstawowych słów, jakie mogą określić tą wspaniałą postać. Była to służba rodzinie, krajowi i formacji, której powierzył większość swej życiowej energii – służba STRAŻY. Trzeba zauważyć, że służbę pożarniczą Władysław Pilawski poznał niemalże z każdej strony. Zaczynał bowiem, jako strażak – ochotnik w rodzinnym mieście, a następnie zdobywał kolejne szlify, jako instruktor powiatowy pożarnictwa. W końcu został doceniony i przeniesiony do biura wojewódzkiego ZSP RP. W czasie wojny znowu pracował, jako zwykły strażak i dyspozytor w Warszawie. Później była już praca oficera pożarnictwa, jednocześnie członka „Skały” w okupowanym Lublinie, Warszawie i Krakowie. Po wojnie pracował w Poznaniu, odbudowując tamtejszą straż. Jego praca została zauważona i otrzymał przeniesienie do Komendy Głównej, jednak został zwolniony z powodów politycznych. Nawet w tedy jego praca nadal była związana z problematyką pożarnictwa – projektował, bowiem zabezpieczenia przeciwpożarowe m.in. w Hucie im. Lenina. W końcu przywrócony do służby, co było żądaniem strażaków, piastował przez 22 lata stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnej. Nawet z chwilą przejścia w stan spoczynku, wiele energii poświęcał straży – powszechnie znana jest Jego działalność historyczna. Służył radą kolejnym pokoleniom strażaków, którzy byli świadomi, że z doświadczenia i wiedzy płk. poż. Władysława Pilawskiego, nestora Polskiego Pożarnictwa po prostu warto było korzystać.

Zapraszamy do obejrzenia filmu Nestor Polskiego Pożarnictwa – płk poż. Władysław Pilawski