28 czerwca na terenie Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach (odział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach) miała miejsce niezwykła uroczystość otwarcia wystawy poświęconej nestorowi Polskiego pożarnictwa śp. płk. Władysławowi Pilawskiemu. Uroczystość otwarcie rozpoczął Dyrektora CMP st. bryg. Paweł Rochala, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrali: reprezentujący Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. bryg. Robert Klonowski, Zastępca Burmistrza Rakoniewic Arkadiusz Pawłowski, Stryjeczny prawnuk pułkownika Łukasz Łukasiak. Goście w swoich krótkich przemówieniach przedstawili przebieg kariery zawodowej pułkownika, jego osiągnięcia w dziedzinie pożarnictwa i życiu prywatnym, oraz podzielili się swoimi osobistymi wspomnieniami dotyczącymi Władysława Pilawskiego. Ilość historii, ciekawostek i wspomnień dotyczących bohatera przerosła oczekiwania wszystkich przybyłych gości. Ogromne wrażenie wywarły szczególnie te dotyczące bezkompromisowego i ponadprzeciętnego podejścia pułkownika do pracy zawodowej, oraz te ukazujące jak ciepłą i otwartą był osobą w stosunku do innych ludzi. Korzystając z okazji, a jednocześnie czerpiąc wzór od pułkownika st. bryg. Robert Klonowski przekazał na rzecz muzeum niezwykły dokument Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego w Poznaniu pochodzący z 1926 r., wzbogacając tym samym zbiór muzealny o kolejny cenny eksponat. Po pierwszej części uroczystości, Dyrektora CMP st. bryg. Paweł Rochala wraz z Naczelnikiem rakoniewickiego oddziału Hubertem Kolerem, dokonali symbolicznego otwarcia wystawy. Dzięki uprzejmości członków rodziny pułkownika m.in. Mariusza Łukasiaka, oraz Józefa Nowickiego na wystawie udało się zgromadzić i wyeksponować spory zbiór cennych i oryginalnych pamiątek dotyczących naszego bohatera, o czym wspomniał Hubert Koler podczas omawiania wystawy.

W trakcie zwiedzania w tle zaprezentowany został również niezwykle ciekawy materiał filmowy pt. „Nestor Polskiego Pożarnictwa – płk poż. Władysław Pilawski” nakręcony przez tvwielkopolska w 2017 r. z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Film przedstawia życie i służbę Władysława Pilawskiego opowiedzianą przez niego samego. Na zakończenie Burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak zaprosił wszystkich do zwiedzenia nowej siedziby Urzędu Gminy, która od tego roku mieści się w budynku odrestaurowanego neorenesansowego pałacu zbudowanego ok. 1840 r.

Warto zaznaczyć, że pułkownik Władysław Pilawski od wielu lat był obecny w rakoniewickim muzeum w postaci przekazanych pamiątek osobistych, publikacji książkowych, czy na wystawie fotograficznej. Osobna wystawa ukazuje jednak ogromny wkład tytanicznej pracy, jaką wykonał dla Polskiego pożarnictwa. To również forma podziękowania za to, jakim był człowiekiem dla innych, stanowiąc wzór do naśladowania dla każdego Polaka. Wystawa pt. „Ponad Przeciętność” pozostanie stałym elementem ekspozycji Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Ukazuje m.in. kilkadziesiąt prywatnych fotografii pułkownika prezentujących jego życie prywatne i zawodowe na przestrzeni stu lat (od narodzin w 1913 r. do jubileuszu setnych urodzin), bogaty zbiór medali i odznaczeń zarówno Polskich, jak i międzynarodowych (m.in. Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu odrodzenia Polski), Zbiór kilkudziesięciu dokumentów, legitymacji pożarniczych, ubezpieczeniowych, wojskowych, emerytalnych, nominacje, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoleń i kursów. Przykłady oryginalnych rękopisów za pomocą, których przygotowywał się do odczytów, referatów, artykułów i publikacji książkowych. Wycinki prasowe z artykułami poświęconymi bohaterowi, oraz jego wywiadami. Okazjonalne tablice pamiątkowe, oraz listy gratulacyjne, przede wszystkim z okazji setnej rocznicy urodzin Władysława Pilawskiego.

Wystawa dostępna dla zwiedzających w godzinach otwarcia wystawy. Bardzo serdecznie zapraszamy

Tekst: Hubert Koler
Foto: Waldemar Chojnacki