W listopadzie br. ukazała się publikacja pt. „Strażacka Niepodległa (1918-1921)”, której autorami są
w większości pracownicy Centralnego Muzeum Pożarnictwa, tj.: mgr inż. Paweł Rochala – Dyrektor CMP, prof. dr hab. Tadeusz Olejnik (nestor historii polskiego pożarnictwa), dr Paweł Gąsiorczyk, mgr Hubert Koler i mgr Dariusz Falecki. Na 160. stronach przedstawiono wysiłek organizacyjny i militarny wniesiony przez polskich strażaków we wskrzeszenie Polski. To pierwsza próba tak dogłębnego zbadania
i zaprezentowania wkładu strażaków w odzyskanie niepodległości. Treść ilustruje ikonografia z epoki, wybrana przez mgr Danutę Janakiewicz-Oleksy. Pozycja, podzielona na dziewięć rozdziałów,zawiera następujące tematy:

  • Sytuacja geopolityczna ziem polskich w latach 1914-1918;
  • Udział strażaków w walkach o wolność i niepodległość na terenie zaboru rosyjskiego;
  • Pod zaborem austriackim;
  • Udział strażaków o odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie Wielkopolski;
  • Zarys sytuacji polskiego pożarnictwa na Śląsku Górnym i Dolnym;
  • Polskie pożarnictwo na Śląsku Cieszyńskim do 1921 r.;
  • Wkład strażaków z Pomorza w odzyskanie niepodległości;
  • Przykłady sztandarów strażackich uszytych przed 1918 r.;
  • Materiały z „Przeglądu Pożarniczego” z listopada 1928 r. opracowane w związku z 10. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydawcą książki jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.