Już 3 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) konferencja naukowa pt. „Strażacka Niepodległa 1918”. Współorganizatorem konferencji jest Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Gospodarzem wydarzenia będzie Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Strażacka Niepodległa 1918”

Referaty wygłoszą:

dr Zdzisław Kościański „Rok 1918 ostatni rok wojny w Europie, w zaborze pruskim oraz w Nowym Tomyślu”

Dariusz Falecki „W okowach pruskiego pożarnictwa. Śląsk i Pomorze”

dr Paweł K. Gąsiorczyk „Strażackie drogi do niepodległości.­ Udział galicyjskich straży pożarnych w dziele odzyskania niepodległości w 1918 roku”

Danuta Janakiewicz „Patriotyczno-literackie odzewy polskiego ruchu strażackiego impulsem niepodległości 1918”

Anita Wawrzyńska „Odzyskanie odpowiedzialności za kraj w 1918 roku. Rola i autorytet straży ogniowych. Ujęcie socjologiczno-kulturowe w drodze do niepodległości”

bryg. mgr inż. Paweł Rochala „Kształtowanie odpowiedzialnej polskości w warunkach niebytu narodowego na przykładzie działań Bolesława Chomicza. Fragmenty książki „Bolesław Chomicz i jego czasy. Biografia strażacka

Hubert Koler „Strażacy wielkopolscy w walce o podtrzymanie polskości do 1918 roku”

Podsumowanie konferencji: dr Zdzisław Kościański , dyr. st. bryg. mgr inż. Paweł Rochala, Prodziekan mgr Dominik Handzewniak