RAMOWY PROGRAM AKCJI „BEZPIECZNE FERIE W MIEŚCIE”

 • W okresie ferii zimowych realizowany będzie program „Bezpieczne ferie w mieście” w ramach upowszechnienia prewencji społecznej przez Państwową Straż Pożarną.
 • Program skierowany jest do organizatorów półkolonii oraz innych form wypoczynku dla dzieci w mieście.
 • W ramach programu uczestnikom proponuje się luźną formę zwiedzania muzeum oraz zajęcia z prewencji społecznej w następujących postaciach:
  a. Luźna forma zwiedzania muzeum – 40 minutowy spacer muzealny z przewodnikiem, z omówieniem    szczególnie interesujących eksponatów oraz zwróceniem uwagi na ciekawostki; lekcja muzealna na sali multimedialnej – zjawisko pożaru i jego rozprzestrzeniania się w domu, w lesie, wypadki drogowe a numery alarmowe; program zwiedzania każdorazowo jest dostosowany dodanej grupy wiekowej.

b.      Zajęcia z prewencji społecznej – 40 minut, krótki pokaz zjawiska powstawania pożaru za pomocą mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych w biurze, pokaz edukacyjnych filmów animowanych z serii zrealizowanej przez KG PSP – „Florek i Smok”. Lekcja będzie zawierać elementy bezpiecznego zachowania się w czasie ferii.

 • Zajęcia w ramach programu „Bezpieczne ferie w mieście” odbywać się będą w grupach 20-25 osobowych, w przypadku większych grup należy je podzielić.
 • Opłata za usługę świadczoną w ramach w/w programu, będzie zryczałtowana do kwoty 35,00 zł od grupy (opłata usługa przewodnicka + lekcja muzealna).
 • Forma prowadzonych zajęć będzie każdorazowo dostosowana do przedziału wiekowego oprowadzanej grupy.
 • Na w/w zajęcia obowiązują zapisy.
 • Zaproszenia do udziału w programie zostaną przesłane do organizatorów półkolonii drogą elektroniczną. Informacja o programie ukaże się również na stronie internetowej Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa oraz w mediach społecznościowych (konto facebook)
 • W realizacji programu uczestniczyć będą pracownicy merytoryczni Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.