3 stycznia w Auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu, odbyła się konferencja naukowa pt. „Strażacka Niepodległa”, zorganizowana w związku z 100. rocznicą odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej. Zebranych gości przywitał Dyrektor Poznańskiego Oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek, po którym kilka zdań wprowadzenia przedstawił Dyrektor CMP w Mysłowicach st. bryg. Paweł Rochala. Konferencja obejmowała prelekcje:

 • dr Zdzisław Kościański „Rok 1918 ostatni rok wojny w Europie, w zaborze pruskim oraz w Nowym Tomyślu”
 • dr Paweł K. Gąsiorczyk „W okowach pruskiego pożarnictwa. Śląsk i Pomorze”

  oraz „Strażackie drogi do niepodległości.­ Udział galicyjskich straży pożarnych w dziele odzyskania niepodległości w 1918 roku”

 • Danuta Janakiewicz „Patriotyczno-literackie odzewy polskiego ruchu strażackiego impulsem niepodległości 1918”
 • Anita Wawrzyńska „Odzyskanie odpowiedzialności za kraj w 1918 roku. Rola i autorytet straży ogniowych. Ujęcie socjologiczno-kulturowe w drodze do niepodległości”
 • bryg. mgr inż. Paweł Rochala „Kształtowanie odpowiedzialnej polskości w warunkach niebytu narodowego na przykładzie działań Bolesława Chomicza. Fragmenty książki „Bolesław Chomicz i jego czasy. Biografia strażacka
 • Hubert Koler „Strażacy wielkopolscy w walce o podtrzymanie polskości do 1918 roku”

Po krótkim podsumowaniu przedstawionych prelekcji, Prodziekan nowotomyskiej uczelni mgr Dominik Handzewniak oraz Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner podziękowali organizatorom za piękne przedstawienie mniej znanych do tej pory wydarzeń historycznych dotyczących czynu polskich strażaków na rzecz odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na zakończenie uroczystości Prodziekan Dominik Handzewniak podziękował w imieniu Społeczności Pierwszej Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu Naczelnikowi WMP w Rakoniewicach Hubertowi Kolerowi za wieloletnią współpracę pomiędzy instytucjami.

Organizatorzy uroczystości:

 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,
 • Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 • WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu,

oraz

 • ZSZiL dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu,
 • Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

Dziękujemy pozostałym organizatorom za możliwość wystąpienia i podzielenia się zgromadzoną wiedzą podczas cyklu spotkań „Akademia Niepodległości”, oraz wszystkim słuchaczom, w szczególności młodzieży reprezentujących ZSZiL dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu i ZSZ im. Marcina Rożka w Wolsztynie.