12 lutego 2019 roku w Sali audiowizualnej Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach odbyła się narada roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. oraz rakoniewickiego muzeum.

Narada miała na celu podsumowanie wyników pracy powyższych placówek w minionym 2018 roku, a udział w niej wzięli:

 • mł. bryg Dariusz Matczak, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu,
 • bryg Janusz Gancarczyk, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 • Mariusz Zgaiński, Starosta Powiatu Grodziskiego,
 • Arkadiusz Pawłowski, Zastępca burmistrza Rakoniewic,
 • st. bryg. Wojciech Nolka, Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp.,
 • Hubert Koler, Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,
 • Jan Grochowy, członek zarządu  powiatu grodziskiego,
 • podkom. Artur Ratajczak – zastępca komendanta powiatowego policji w Grodzisku Wlkp.,
 • Dariusz Szulc – nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk,
 • dh. Leszek Chojnacki – prezes zarządu oddziału powiatowego Z OSP RP,
 • ks. Marek Smólski – kapelan powiatowy strażaków,
 • wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele gmin powiatu grodziskiego,
 • komendanci gminni związku ochotniczych straży pożarnych RP z terenu powiatu,
 • Strażacy, pracownicy Komendy PSP oraz pracownicy Muzeum.

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem meldunku, przez st. kpt. Marcina Nowaka – mł. bryg. Dariuszowi Matczakowi, po którym uczestników narady przywitał Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp. st. bryg. Wojciech Nolka.

Następnie swoje sprawozdanie z bogatej w wydarzenia oraz działania zeszłorocznej działalności muzealnej przedstawił Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa Hubert Koler, który jednocześnie podziękował wszystkim gościom za całoroczną pomoc i współpracę.

W następnej kolejności efekty swojej pracy zaprezentowali zarówno Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Nolka, jak i jego zastępca mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski, przedstawiając duży profesjonalizm  w funkcjonowaniu jednostek strażackich na terenie całego powiatu grodziskiego.

Po dokonanych prezentacjach, podsumowania narady dokonali kolejno: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Dariusz Matczak, Starosta Powiatu Grodziskiego Mariusz Zgaiński oraz Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach bryg. Janusz Gancarczyk, którzy bardzo wysoko ocenili działania obu placówek. Zgodnie podkreślili, że tak dobry wynik nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie wszystkich pracowników, strażaków oraz  wzajemnej współpracy: samorządowców, służb, podmiotów współpracujących, członków jednostek OSP.

Na zakończenie uczestnicy narady korzystając z zaproszenia Naczelnika Muzeum zwiedzili wystawę pt. „Strażacka Niepodległa 1918”.

Warto wspomnieć, że narada poprzedzona została spotkaniem organizacyjnym w związku z nadchodzącym jubileuszem 45-lecia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, w którym uczestniczyli:

 • mł. bryg. Dariusz Matczak, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu,
 •  bryg Janusz Gancarczyk, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 • Mariusz Zgaiński, Starosta Powiatu Grodziskiego,
 • Arkadiusz Pawłowski, Zastępca burmistrza Rakoniewic,
 • st. bryg. Wojciech Nolka, Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp.
 • bryg. Tomasz Wiśniewski, zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • Hubert Koler, Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

 

 

Tekst: Hubert Koler
Foto: Daria Fizyczak, Monika Benysek