Szanowni Państwo,

Rakoniewickie Muzeum Pożarnictwa już na stałe wpisało się w lokalną przestrzeń. To oczywiście slogan. Muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach jest czymś więcej niż częścią oferty turystycznej naszego regionu, czymś więcej niż odwiedzanym przez tysiące osób miejscem składowania starych przedmiotów związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Czymś więcej niż zbiorem osób, miejsc, rzeczy, zdarzeń i wydarzeń, które wyryły swoje pozytywne piętno w historii pożarnictwa na przestrzeni lat – w czasach spokojnych, ale także w okresie różnych historycznych zawieruch; mniej lub bardziej tragicznych.

45 lat Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa pokazuje nam miejsce prawdziwe, miejsce, które niczego nie udaje, niczego nie symuluje. Nie ma sprawić wrażenia – ma pokazać, oddać cześć historii, ma zamyślać – ma zastanawiać; nie nudzić, a intrygować… To się dzieje! Każdy eksponat naładowany jest potęgą swojej własnej historii; niemy, ale wołający do nas byśmy kontynuowali sztafetę świadków minionego czasu.

Bogaty element historii, tradycji i poszanowania tego, co minione, doskonale łączy się tutaj z nowoczesnością i tym, co współczesne. Prymitywizm dawnych rozwiązań współgra z nowinkami techniki XXI wieku, prostota sprzętu sprzed dziesięcioleci nie konkuruje z elektronicznymi „cackami” stosowanymi dziś w pożarnictwie, a anachroniczne rozwiązania dumnie stają w jednym rzędzie z goniącymi ciągły rozwój techniki sposobami walki ze współczesnymi zagrożeniami, naprzeciw których stają codziennie strażacy.

Zapraszam do Rakoniewic i oczywiście do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa

Burmistrz Rakoniewic
dr Gerard Tomiak

 

Szanowni Państwo,

W tym roku obchodzimy jubileusz 45 – lecia funkcjonowania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Przekładając te lata na całe życie człowieka jest to wiek pełnej dorosłości, ugruntowanej pozycji, wielu doświadczeń i osiągnięć, ale również czas możliwości rozwoju i podejmowania nowych wyzwań. Tak jest też w przypadku naszego Jubilata. Najpierw jaka samodzielna jednostka, a od 1995 r. jako oddział Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, było i jest wizytówką polskiej straży pożarnej, jak również strażnikiem historii i etosu strażackiego kilku ostatnich wieków polskiej historii.

Rakoniewickie muzeum to nie tylko, jakże piękne i wartościowe eksponaty muzealne, ale również zespół ludzi, którzy je stworzyli,  a przez następne 45 lat dbali o jego istnienie oraz tych pracujących obecnie. Przed tymi ostatnimi stoją duże wyzwania aby z poszanowaniem pracy poprzedników rozwinęli jego ofertę wystawienniczą, która trafi do jeszcze szerszej rzeszy odbiorców.

Tak jest do tej pory pracownicy Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach z pewnością mogą liczyć na pomoc ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu czy władz samorządowych, a w szczególności Pana Burmistrza Rakoniewic. Dzięki ich przychylności i zaangażowaniu tegoroczny Jubileusz może przebiegać w podniosłej i uroczystej atmosferze.

Jubileuszowy album, który trafił do Państwa rąk, to zbiór najciekawszych eksponatów muzealnych przedstawionych w ciekawy, czasami zaskakujący sposób tak, aby lektura była zarówno pogłębieniem wiedzy o historii pożarnictwa, ale także sprawiała przyjemność.

W tym jubileuszowym roku ważnym wydarzeniem będzie zapewne odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku muzeum poświęconej nestorowi wielkopolskiego i polskiego pożarnictwa płk poż. Władysławowi Pilawskiemu. Uczczenie jego dokonań oraz pamięć o wielkim strażaku, patriocie i społeczniku to obowiązek dla nas i przyszłych pokoleń strażaków.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Jubileuszu 45 – lecia, jednocześnie zapraszam do zwiedzania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach jak również Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, które ciągle poszerza swoją ofertę nie tylko w zakresie historii pożarnictwa.

Życzę Państwu miłej lektury albumu i już dzisiaj zapraszam na kolejne jubileusze.

p.o. Dyrektor
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
bryg. Janusz Gancarczyk