15 czerwca 2019 roku na rakoniewickim rynku zapanowała strażacka atmosfera, a wszystko za sprawą Jubileuszu 45-lecia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się uroczystym apelem, podczas którego zaprezentowały się kompanie honorowe i poczty sztandarowe z Komendy Miejskiej PSP oraz Szkoły Aspirantów PSP z Poznania. Strażacki meldunek o rozpoczęciu uroczystości odebrał Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak, zaraz po tym odegrano hymn państwowy przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa. Po przywitaniu gości przez Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach st. bryg. Janusza Gancarczyka głos zabrali: Burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak oraz Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Hubert Koler, który przypomniał najważniejsze wydarzenia z 45-letniej historii funkcjonowania rakoniewickiego muzeum. Na zakończenie uroczystego apelu Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach st. bryg. Janusz Gancarczyk złożył podziękowania za wspólne zorganizowanie uroczystości jubileuszowej:

 • Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Poznaniu bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi
 • Staroście Grodziskiemu Mariuszowi Zgaińskiemu
 • Burmistrzowi Rakoniewic dr Gerardowi Tomiakowi
 • Komendantowi Powiatowemu PSP w Grodzisku Wlkp. st. bryg. Wojciechowi Nolka
 • Dyrektor Rakoniewickiego Ośrodka Kultury Gizeli Ziółkowskiej
 • Prezesowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  w Poznaniu dh Eugeniuszowi Grzeszczakowi w imieniu, którego podziękowania odebrał dh Leszek Chojnacki

Druga część uroczystości jubileuszowej odbyła się w budynku, w którym 45 lat temu, a dokładnie 16 czerwca 1974 roku dokonano otwarcia muzealnej placówki pożarniczej. W historycznej scenerii oraz towarzystwie najstarszych muzealnych eksponatów przypomniano ponad 250 letnią historię budynku byłego zboru ewangelickiego, złożono gratulacje i podziękowania oraz zaprezentowano filmowy życiorys nestora Polskiego pożarnictwa płk. poż. Władysława Pilawskiego. Filmowe przypomnienie postaci Pułkownika oraz wspomnienia członków jego rodziny i przyjaciół było wstępem do odsłonięcia na terenie muzeum pamiątkowej tablicy poświęconej jego osobie.

Ostatnim punktem jubileuszowych wydarzeń było otwarcie wystawy „Krwawiące Granice 1919”, która w ramach projektu „Strażacka Niepodległa 1918-1921” ma za zadanie ukazanie czynu strażackiego w odzyskaniu w tych latach przez Polskę niepodległości.

W trakcie uroczystości strażacy przygotowali również moc atrakcji dla najmłodszych, którzy mieli okazję:

 • zobaczyć gaszenie sztucznego pożaru prawdziwą wodą,
 • zapoznać się z symulatorem zagrożeń pożarowych,
 • przymierzyć mundur strażacki,
 • ułożyć mega puzzle oraz uzyskać pakiet informacji nt. bezpieczeństwa w domu oraz bezpiecznych wakacji.

Można było posłuchać również krótkiego koncertu przygotowanego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Rostarzewa pod batutą Kapelmistrza Dariusza Basińskiego.

Uroczystość prowadził Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu st. bryg. Robert Klonowski

Dziękujemy oraz gratulujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 45 lat przyczynili się do rozwoju i funkcjonowania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Życzymy również, aby tak jak to miało miejsce 45 lat temu, współpraca i działania wielu osób oraz instytucji prowadziły nasze piękne muzeum do dalszego rozwoju, a nasza placówka cieszyła swoją pracą następne pokolenia ludzi.

Foto: mł. bryg. Lucyna Rudzińska

 

Najważniejsze wydarzenia z historii Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach:

 • 16 czerwca 1974 r. – Przedstawiciele władz miasta, lokalni i wojewódzcy działacze Ochotniczej i Zawodowej Straży Pożarnej oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego dokonują otwarcia Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach
 • rok 1984 – Otwarcie pawilonu wystawienniczego na sprzęt ciężki
 • rok 1995 – Muzeum statutowo zostaje włączone w struktury Państwowej Straży Pożarnej i na mocy Trójporozumienia staje się oddziałem zamiejscowym Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
 • rok 1998 – Otwarcie kolejnego pawilonu wystawienniczego
 • rok 2004 – Zaadaptowanie i oddanie do użytku muzealnego budynku po byłej szkole podstawowej, co wpływa na znaczne powiększenie powierzchni wystawowej oraz poprawia jakość prezentowanych ekspozycji
 • rok 2010 – Otwarcie Sali edukacji pożarniczej, wyznaczając tym samym nowy kierunek funkcjonowania placówki. Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa to już nie tylko ratowanie starego sprzętu pożarniczego, czy opowiadanie historii pożarniczej, to również szeroko pojęta edukacja dzieci i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 • rok 2017 – Przejście na emeryturę dotychczasowej Kierownik WMP Pani Anny Formaniewicz
 • Rok 2019 – Nawiązanie ścisłej współpracy z Rakoniewickim Ośrodkiem Kultury w celu wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności oraz rozwoju promocji turystycznej Muzeum i Gminy Rakoniewice

 

 • Jubileuszowy album wydany na zlecenie Gminy Rakoniewice

 • Jubileuszowa kartka oraz znaczki pocztowe wydane rzez Pocztę Polską na zlecenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

 

Ulotki wydane z okazji odsłonięcia tablicy Pamiątkowej poświęconej płk poż. Władysławowi Pilawskiemu

 

 • Tablica pamiątkowa poświęcona płk. poż. Władysławowi Pilawskiemu

Tekst: Hubert Koler