7 października br. na terenie Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu odbyło się kolejne wydarzenie w ramach Akademii Niepodległości. Cykliczne wykłady organizowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy WSPiA w Nowym Tomyślu, Nowotomyski Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi oraz tamtejszy Uniwersytet Trzeciego Wieku, mają za zadanie prezentowanie najważniejszych wydarzeń z historii naszego regionu oraz kraju. Ostatnia edycja z wygłoszonym przez dra hab. Olafa Bergmanna referatem pt. „Na Paryskim Bruku Konferencja Pokojowa). Roman Dmowski” przedstawiała przebieg zarówno życia prywatnego jak i działalności politycznej premiera Romana Dmowskiego oraz jego zaangażowanie w paryską konferencję pokojową i jej wpływ na dalsze losy Polski.

Po wykładzie doszło do interesującego spotkania Pani Małgorzaty Sułczyńskiej – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu oraz Huberta Kolera – Naczelnika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach – oddział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, którzy w towarzystwie dra Zdzisława Kościańskiego – Przewodniczącego Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 rozmawiali o możliwościach wspólnej pracy reprezentowanych przez siebie instytucji na rzecz przyszłych pokoleń. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem uczelnianym w Nowym Tomyślu a rakoniewickim odziałem muzealnym na mocy, którego placówki będą mogły prowadzić wspólne programy badawcze, organizować przedsięwzięcia historyczno – naukowe, czy pomagać studentom w zdobywaniu wiedzy praktycznej. Mamy nadzieję, że porozumienie zaowocuje wieloma kolejnymi pozytywnymi wydarzeniami przy zaangażowaniu młodzieży.