14 grudnia na sali rakoniewickiej remizy odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, ich rodzin oraz zaproszonych gości. Na wstępie prezes Krzysztof Brodowiak przywitał wszystkich obecnych m.in. Krzysztofa Krawczyka – przewodniczącego Rady Miejskiej, Huberta Kolera – naczelnika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, księdza proboszcza Daniela Litkowskiego, Stanisława Lenarta – komendanta gminnego OSP oraz strażaków z rodzinami. Następnie odmówiono modlitwę i pobłogosławiono opłatki, którymi zebrani się przełamali składając sobie życzenia, po czym wszyscy zasiedli do wieczerzy oraz wspólnego kolędowania. W trakcie spotkania nie brakowało również rozmów o planach działań w nadchodzącym nowym roku oraz współpracy lokalnych organizacji i instytucji na rzecz rakoniewickiej społeczności.