26 lutego 2020 roku  o godz. 13 00 w sali narad grodziskiej komendy rozpoczęła się narada roczna podsumowująca działalność w 2019 roku  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Grodzisku Wlkp.

Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili goście:

– mł. bryg. Robert Natunewicz, p. o. zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP;

– pan Mariusz Zgaiński, starosta grodziski;

– pan Jan Grochowy, członek zarządu  powiatu grodziskiego;

– podinsp. Roma Figaszewska –  komendant powiatowy Policji w Grodzisku Wlkp.;

– dh. Leszek Chojnacki – prezes zarządu oddziału powiatowego Z OSP RP;

– pani Honorata Kozłowska – burmistrz Wielichowa;

– pan Piotr Hojan – burmistrz Grodziska Wlkp.;

– pan Zbigniew Kaczmarek – wójt gminy Granowo;

– pan Piotr Halasz – wójt gminy Kamieniec;

-pan Arkadiusz Pawłowski – zastępca burmistrza Rakoniewic;

– pan Hubert Koler, naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,

– komendanci gminni związku ochotniczych straży pożarnych RP z terenu powiatu.

W naradzie wzięli też udział strażacy, pracownicy komendy.

Po złożonym meldunku, przez asp. sztab. Piotra Bambra  – mł. bryg. Robertowi Natunewiczowi, naradę rozpoczął st. kpt. Marcin Włodarczyk komendant powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp. od powitania obecnych.

W dalszej kolejności komendant powiatowy PSP dokonał syntetycznego podsumowania działalności Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. za 2019 rok. Przedstawiono też  najważniejsze cele i kierunki działań na rok bieżący. Kończąc swoje wystąpienie komendant podziękował obecnym gościom za współpracę, zaś strażakom i pracownikom za zaangażowanie w realizację zadań służbowych.

Następnie głos zabrał mł. bryg. Robert Natunewicz, który wysoko ocenił poziom realizacji zadań przez komendę w ubiegłym roku. Ponadto w swoim wystąpieniu stwierdził, że osiągnięte wyniki były możliwe dzięki wsparciu i wzajemnej współpracy: samorządowców, służb, podmiotów współpracujących. Podkreślił on również, że niezwykle znaczącą rolę w organizacji ochrony przeciwpożarowej w powiecie stanowią jednostki OSP z rzeszą zaangażowanych strażaków ochotników. Mł. bryg. Natunewicz podziękował też w sposób szczególny strażakom i pracownikom Komendy za wkład pracy.

Podczas swoich wystąpień: Mariusz Zgaiński –  starostwa grodziski, Leszek Chojnacki – prezes zarządu oddziału powiatowego Z OSP RP, Hubert Koler – naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach złożyli na ręce komendanta powiatowego PSP słowa podziękowania.