• W ubiegłym roku muzeum odwiedziło niespełna 12.000 turystów, w tym grupy zorganizowane oraz zwiedzający indywidualnie. Ponad 15.000 osób spotkało nas podczas wydarzeń zewnętrznych (targi, festyny, prelekcje itd.) Przeprowadziliśmy również 105 lekcji muzealnych z zakresu prewencji pożarowej, przy pomocy sali edukacyjnej w których łącznie wzięło udział 1.893 osoby, w tym 1563 dzieci.
  • Pozyskaliśmy 43 eksponaty oraz 21 publikacji książkowych.
  • Przez cały rok 2019, prezentowaliśmy nieustannie 11 wystaw stałych z czego 2 przebudowaliśmy. Zbudowaliśmy 2 wystawy czasowe: „Strażacka Niepodległa – Krwawiące Granice 1919” oraz „Strażacki Wrzesień 39”
  • Z okazji jubileuszu 45 lecia powstania naszej placówki, wydaliśmy wspólnie z Gminą Rakoniewice muzealny album. Z tej okazji powstała również jubileuszowa karta i znaczki pocztowe, wydane wspólnie z Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Pocztą Polską
  • Przeprowadziliśmy renowacje bieżącą kilkudziesięciu eksponatów prezentowanych podczas ubiegłorocznych wystaw czasowych oraz kompleksową konserwację 2 eksponatów prezentowanych na wystawach stałych (sikawka ręczna firmy „Troetzer” z drugiej dekady XX wieku oraz syrena ręczna Paczkowskich Zakładów Sprzętu Pożarowego z lat 60 tych)
  • Rok 2019 był także bogaty w wydarzenia; najważniejsza to uroczystość jubileuszowa 45-lecia muzeum (15 czerwiec 2019), w ramach której zorganizowano m.in. uroczysty apel, oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej płk poż. Władysławowi Pilawskiemu; Wspólnie z Rakoniewickim Ośrodkiem Kultury zorganizowaliśmy „Rodzinny festyn strażacki”, czy „Noc      w muzeum”; Współorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w akcjach: „Firefighter+”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Polska-Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”, „Pierwsza niedziela miesiąca”, czy „Strażacka Niepodległa”, polegających na promocjach biletowych oraz szerszej dostępności ofert edukacyjnych dla zwiedzających w określonych przestrzeniach czasowych; Uczestniczyliśmy w 14 wydarzeniach zewnętrznych (prelekcje, odczyty, konferencje naukowo-historyczne, targi, festyny, uroczystości jubileuszowe, narady, spotkania historyczne itd.)
  • W trakcie 2019 roku nawiązaliśmy współpracę z Odziałem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu oraz powstałym Rakoniewickim Ośrodkiem Kultury. Zakupiliśmy elementy wyposażenia i narzędzia w celu zwiększenia zabezpieczeń eksponatów, wzrostu profesjonalizmu wystaw oraz archiwizacji eksponatów (np. profesjonalny skaner biblioteczny). Wykonaliśmy również sporo prac remontowo – porządkowych w celu poprawy estetyki prezentowanych wystaw oraz ich otoczenia.