W dniu 18 lutego 2020 r. w  Nowym Tomyślu odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Akademia Niepodległości” zorganizowana przez:

 • Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu,
 • Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 • WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu

oraz:

 • Zespół Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu,
 • Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Konferencja popularno – naukowa o tematyce pożarniczej stanowiła kontynuację ubiegłorocznej akademii, o której mówiono, że jest ciekawym uzupełnieniem organizowanych w tym mieście od 2017 roku spotkań historycznych. Tegoroczne spotkanie p.t.  „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919- 1920”, przedstawiało dalsze działania i losy polskich strażaków w walce o niepodległość, wpisując się jednocześnie w ramy obchodów 101. rocznicy wyzwolenia  przez powstańców Nowego Tomyśla, organizowanych przez WSPiA – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu.

W konferencji udział wzięli m.in:

 • Wicestarosta Nowotomyski – Marcin Brambor,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu  st. kpt. mgr Marek Kołdyk,
 • Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu Dariusz Kolanko,
 • Redaktor  Naczelny Zeszytów Sierakowskich Jarosław Łożyński,
 • Wiceprezes Związku Oficjów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Maciej Myczka,
 • Dyrektorzy szkół średnich Elżbieta Helwing i Ireneusz Rajman,

Przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego:

 • Członek Prezydium TPPW – Zdzisław Kościański,
 • Prezesi kół TPPW: Maksymilian Michalczak, Małgorzata Dudek, Ryszard Tratwal

Ponadto konferencji przysłuchiwali się licznie przybyli słuchacze UTW w Nowym Tomyślu oraz młodzież Zespołu Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi  w Nowym Tomyślu.

Referaty przedstawili pracownicy naukowi  Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Oddziału Zamiejscowego w Rakoniewicach:

 • mgr Dariusz Falecki, Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego – „Udział strażaków w powstaniach śląskich i plebiscycie oraz w wydarzeniach na Pomorzu Wiślanym, Warmii i Mazurach w 1919 roku”
 • dr Paweł Karol Gąsiorczyk, Naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów – „Strażacy byłego zaboru austriackiego w walce o ustalenie granic Polski w 1919 roku”
 • mgr Danuta Janakiewicz – Oleksy, pracownik Wydziału Dokumentacji Zbiorów – „Reakcje Polskiego ruchu strażackiego na wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej oraz obrony kresów wschodnich.”
 • mgr Hubert Koler, Naczelnik Oddziału Zamiejscowego w Rakoniewicach „Wielkopolskie pożarnictwo w latach 1919 – 1920”

Akcenty nowotomyskie nakreślił

 • dr Zdzisław Kościański „Nowotomyślanie w walkach o granice w latach 1919-1920”

Na zakończenie podsumowania wydarzenia dokonał główny organizator Akademii Niepodległości –  dyr. Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, który zaprosił jednocześnie wszystkich zebranych na kolejną Akademię Niepodległości 25 lutego 2020 roku oraz prelegentów na kolejną konferencje pożarniczą w przyszłym roku.