Organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Polsce była Państwowa Straż Pożarna w 1995 roku.
Podstawowym założeniem systemu było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego różne podmioty ratownicze tak, aby można było podjąć skutecznie ratownicze działanie.
Dziś KSRG stanowi inteligentną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Jak system został skonstruowany? Jakie jednostki ochrony przeciwpożarowej wchodzą w jego skład? Z jakimi właściwymi organami współpracuje? Jakie rodzaje zadań są wykonywane w ramach systemu? Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań znajdziecie Państwo w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy poświęconej funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Polsce.
Wystawa dostępna w godzinach otwarcia muzeum przez najbliższy rok, bez dodatkowych opłat.