REGULAMIN ZWIEDZANIA

1.    Kasy muzeum czynne będą od wtorku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 oraz soboty i niedziele od 09:00  do 16:00

2.    Muzeum dostępne będzie dla osób posiadających własne maski ochronne (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia)

3.    Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściach oraz wyjściach.

4.    Zakup biletu, pamiątek itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe (przelew, karty płatnicze)

5.    Jednorazowo na terenie WMP przebywać może 10 osób w ramach biletu indywidualnego (możliwa wcześniejsza rezerwacja telefoniczna)

6.    Zwiedzający są zobowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 m. (nie dotyczy rodzin)

7.    Ruch zwiedzających odbywa się zgodnie z wytyczonym kierunkiem zwiedzania przy ograniczonym udziale przewodników.

8.    Goście w trakcie zwiedzania mają do dyspozycji osobne wejścia i wyjścia z budynków oraz w razie potrzeby toaletę.

9.    W trakcie zwiedzania gości obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów, prosimy jednocześnie o powstrzymywanie się od zbędnego dotykania drzwi, klamek, taśm oddzielających i gablot muzealnych.

10.                      Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, lekcje muzealne, działalność biblioteki muzealnej oraz stanowisk edukacyjnych.