24 czerwca pracownicy Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa oraz Rakoniewickiego Ośrodka Kultury podjęli wyzwanie Burmistrza Rakoniewic w słynnym już „Gaszyn Challenge”. Wspólnie pompowali dla 6-miesięcznej Sandry Wolniak z Kalisza, której życzymy dużo zdrowia.

Wyzwanie zostało wykonane oraz zaliczone

Gaszyn Challenge

nominowani zostali:

– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach

– Spółdzielnia Socjalna Serce

– Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Grupą Taneczną