W trosce o Państwa bezpieczeństwo przypominamy o aktualnie obowiązującym (do odwołania) tymczasowym regulaminie zwiedzania, wynikającym z obowiązujących przepisów reżimu sanitarnego.

Tymczasowy regulamin zwiedzania

  • Kasy muzeum czynne od wtorku do piątku w pełnym wymiarze godzin
  • Muzeum dostępne dla osób posiadających własne maseczki ochronne (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia)
  • Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściach do budynków muzealnych
  • Zakup biletu, pamiątek itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe (przelew, karta płatnicza)
  • Jednorazowo na terenie WMP przebywać może 10 osób w ramach biletu indywidualnego lub biletu zbiorowego w przypadku 10 osób (możliwa wcześniejsza rezerwacja telefoniczna)
  • Zwiedzający są zobowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 m. (nie dotyczy rodzin)
  • Ruch zwiedzających odbywa się zgodnie z wytyczonym kierunkiem zwiedzania przy ograniczonym udziale przewodników
  • Goście w trakcie zwiedzania mają do dyspozycji osobne wejścia i wyjścia z budynków oraz w razie potrzeby toaletę
  • W trakcie zwiedzania gości obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów, prosimy jednocześnie o powstrzymywanie się od zbędnego dotykania drzwi, klamek, taśm oddzielających i gablot muzealnych
  • Tymczasowo zawiesza się prowadzenie lekcji edukacyjnych, działalności biblioteki oraz stanowisk edukacyjnych