Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 października 2020 r na wieczną służbę odszedł ks.st. bryg. Jerzy Kołodziejczak – pierwszy Kapelan Krajowy Strażaków wyznania rzymsko-katolickiego.

 

Ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak był Krajowym Duszpasterzem Strażaków od maja 1991 r., na podstawie powołania go do sprawowania funkcji przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie mianowania do pełnienia służby w Komendzie Głównej PSP.  Swoją posługę pełnił do marca 2006.


Przyjaciel Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz jego darczyńca, przekazując w 2010 r. kolekcję kilkuset pamiątek związanych z tematyką pożarniczą.


„Zostanie po nas tylko to, co rozdamy”

                                                                           st. bryg. w stanie spoczynku ks. Jerzy Kołodziejczak,
                                                                            Rakoniewice 18 luty 2014 r.

Cześć́ Jego pamięci!