„Tester szczelności” to kolejny interesujący eksponat ze zbiorów naszego muzeum, który przeszedł w ostatnim czasie zabiegi konserwatorskie. Urządzenie to służy do sprawdzania szczelności oraz poziomu tlenu w aparatach tlenowych wykorzystywanych w straży pożarnej od II poł. XIX w. Po podłączeniu butli z tlenem ciśnieniomierz wskazywał strażakom czy i na jakim poziomie butla z tlenem utrzymuje niezbędne do pracy ciśnienie.

 

 

Prace konserwatorskie

Urządzenie zostało rozmontowane na części, które oczyszczono z brudu i smarów.  Metalowe elementy po oczyszczeniu zostały wypolerowane, drewniane pokryte powłoką lakierniczą, śruby mocujące oraz tylną ściankę obudowy wymieniono na nowe. Zmontowany w całość na zakończenie prac tester został wyeksponowany na jednej z muzealnych wystaw tymczasowych.

Historia urządzenia

Historia eksponatu nie jest znana. Odnaleziony kilka lat temu podczas porządkowania jednej z poznańskich remiz strażackich, został przekazany w roku bieżącym do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Historia producenta

Niemiecka Firma DGA (Deutsche Gasglühgesellschaft-Aktiengesellschaft), późniejsze Auergesellschaft powstała na terenie Berlina w 1892 r. Znana przede wszystkim z wynalezienia i produkcji oświetlenia gazowego, czy pierwszej metalowej żarówki. To z Auergesellschaft została wyodrębniona w 1918 r. popularna dzisiaj firma OSRAM. Systematycznie rozwijające się przedsiębiorstwo w 1926 r. wzbogaciło się o nowy oddział w niedaleko położonym od Berlina Oranienburgu, ale już od 1920 r. przedsiębiorstwo AUER posiadało międzynarodową renomę w produkcji sprężonego powietrza, aparatury oddechowej oraz urządzeń ostrzegających przez gazem, które tworzono głównie na potrzeby straży pożarnych.

Tester posiada kilka oryginalnych niemieckojęzycznych tabliczek informacyjnych.

 • Tabliczka znamionowa urządzenia zawierająca m.in; logo; pełną nazwę producenta z uwypukleniem oddziału w Oranienburgu, gdzie wyprodukowany został dany egzemplarz; czy numer seryjny.
  – Dichtprüfer – Tester szczelności
 • Powyższe informacje zostały zawarte także na ciśnieniomierzu oraz przy „kurku”, który posiada cztery opcje działania w trakcie przeprowadzania testu: neutralności, nadciśnienia, podciśnienia oraz dozownika
 • Tabliczka przy drążku przestrzega nas przez zbyt szybkim pompowaniem powietrza
  – langsam pumpen – pompuj powoli
 • Kolejna umieszczona nad instrukcją obsługi, przed naciskaniem worka oddechowego testowanego aparatu w momencie nieodpowiedniego ustawienia zaworu
  Bei Hohnstellung 0 nicht auf Atembeutel drücken – Nie naciskać worka oddechowego, gdy zawór znajduje się w pozycji 0
 • Instrukcja obsługi zawiera dokładny opis postępowania w trakcie przeprowadzania jednego z czterech możliwych testów: szczelności, dozownika, regulatora oraz ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa
  – Anleitung – instrukcja