Ostatnie miesiące okazały się bardzo pracowite dla rakoniewickich seniorów, którzy w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska” zrealizowali kurs komputerowy. Jedna z grup „Seniorzy 65+” za główny cel szkolenia wybrała opracowanie folderu na temat Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Seniorzy kilkakrotnie odwiedzali naszą placówkę, podczas których zapoznali się z eksponatami oraz wspólnie z pracownikami muzeum opracowali wybrane eksponaty.  Wszystkim uczestnikom kursu dziękujemy za owocną współpracę i jednoczesną promocję Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa oraz Rakoniewic.

Poniżej wybrane strony folderu