Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach wraz z odziałem zamiejscowym – Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach podpisało 4 grudnia 2020 r. umowę partnerską z Ochotniczą Strażą Pożarną Grupą Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce z siedzibą w Lubinie. Umowa dotyczy współpracy w zakresie realizowania przedsięwzięć z historii pożarnictwa, edukacji i prewencji. Jeden z zapisów mówi o umożliwieniu bezpłatnego zwiedzania CMP i WMP członkom OSP GRS SWPD po przedłożeniu legitymacji członkowskiej.

 

Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce