Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach wywołane wirusem SARS COV 2 w roku 2020, to przede wszystkim; całkowite zamknięcie placówki dla ruchu turystycznego na okres niespełna 4 miesięcy; brak możliwości zwiedzania muzeum dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób), prowadzenia lekcji muzealnych, czy ograniczenia pracy przewodników przez prawie 10 miesięcy.  

W roku 2020 Muzeum odwiedziło 3.045 osób. Ponad 25.000 osób spotkało nas podczas wydarzeń zewnętrznych oraz emisji telewizyjnych i audycji radiowej. Przeprowadzono 14 lekcji muzealnych z zakresu prewencji pożarowej w których łącznie wzięło udział 271 osób.

Pozyskano 162 eksponaty oraz 12 publikacji książkowych.

Obok 11 wystaw stałych zaprezentowano 3 wystawy czasowe: 25 Lat KSRG w Polsce, Szwecja Płonie, Druhowie Do Broni. Strażacka Niepodległa 1920, oraz 1 wystawę zewnętrzną podczas 3-dniowych targów edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Przeprowadzono konserwacje bieżącą kilkudziesięciu eksponatów (prezentowanych głównie na wystawach czasowych, zewnętrznej lub związanych z modernizacją wystaw stałych) oraz  konserwacje kompleksowe 2 eksponatów (tester szczelności aparatów tlenowych, wysokowydajna motopompa marki Keer).

Przedstawiciele muzeum uczestniczyli w m.in; naradzie rocznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.; Trzydniowych targach edukacyjnych organizowanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich; Akcji promocyjnej dotyczącej turystyki aktywnej na poznańskim Placu Wolności (wspólnie z Urzędem Gminy Rakoniewice oraz Wielkopolską Organizacją Turystyczną); współorganizowali spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim, funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz młodzieżą, na terenie muzeum w ramach projektu Bezpieczne Ferie; Strażacką Akademię Niepodległości pt. Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919-1920 na terenie Nowotomyskiego oddziału Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.

W czasie dostępności muzeum dla ruchu turystycznego prowadzono akcje: Pierwsza niedziela miesiąca (możliwość skorzystania z lekcji muzealnej przez osoby indywidualne) oraz Darmowe niedziele (możliwość bezpłatnego zwiedzenia muzeum we wszystkie niedziele)

Niestety w obliczu trwającej pandemii, rok 2020 był dla muzeum uboższy o ponad 20 planowanych wcześniej lub cyklicznych wydarzeń o charakterze historyczno-naukowym, czy promocyjnym.

Powyższe ograniczenia pozwoliły jednak skoncentrować siły na pracach związanych z m.in. promocją medialną, eksponatami, wystawami, archiwaliami, przestrzenią magazynową, czy pracami porządkowo-remontowymi.
Najważniejsze z nich to:

  • Udział w dwóch programach telewizyjnych: Pytanie na śniadanie na lato emitowany na antenie TVP 2 oraz Witaj Wielkopolsko w TVP Poznań
  • Udział w audycji radiowej na antenie Polskiego Radia Poznań
  • Wizyty przedstawicieli popularnych blogów turystycznych: RobiMy Podróże, Paragon z podróży oraz konta społecznościowego Jaka2020
  • Nagranie teledysku przez popularną Kapelę Zza Winkla w otoczeniu wystawy Strażacka Niepodległa 19118-1921
  • Opracowania; artykułu historycznego do Przeglądu Pożarniczego – miesięcznika Państwowej Straży Pożarnej; Rocznika Muzealnego wydanego przez Centralne Muzeum Pożarnictwa; materiały historyczne prezentowane na muzealnej stronie internetowej oraz kontach społecznościowych; materiały (ekspertyzy) przygotowane w odpowiedzi na prośby zewnętrznych podmiotów i instytucji, dotyczących np. historii, sprzętu, umundurowania pożarniczego, czy strażackich kart pocztowych.
  • Nawiązano współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną Grupa Ratownictwa Specjalistycznego – Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce z siedzibą w Lubinie oraz grupą emerytów 65+ z Rakoniewic. Zacieśniono również współpracę z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
  • Zintensyfikowano prace nad; Opracowaniami historycznymi oraz digitalizacją eksponatów przy użyciu profesjonalnych programów muzealnych; Porządkowaniem i powiększeniem przestrzeni magazynowej (wydzielono i zabezpieczono dodatkową przestrzeń dla eksponatów i prac z nimi związanych); Udogodnieniami dla zwiedzających (np. wprowadzenie płatności bezgotówkowej); Otoczeniem muzealnym (wykonano więcej prac porządkowych i remontowo-budowlanych wspólnie z Rakoniewickim Ośrodkiem Kultury)