18 marca  br. o godz. 10 00 strażacy JRG PSP w Grodzisku Wlkp. OSP Rakoniewice wzięli udział w ćwiczeniach na obiektach w których funkcjonuje Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Podczas ćwiczeń strażacy doskonalili swoje umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia działań ratowniczych w obiektach użyteczności publicznej.

Po zakończeniu zasadniczej części strażacy zapoznali się z charakterystyką budynku, warunkami ewakuacji ludzi i mienia, usytuowania głównych wyłączników prądu, gazu i wody, lokalizacją hydrantów  zewnętrznych oraz drogami dojazdowymi i możliwością manewrowania samochodami pożarniczymi.

Całość odbyła się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nowak – KP PSP w Grodzisku Wlkp.

Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski – KP PSP w Grodzisku Wlkp. i dh. Adam Nowacki – OSP Rakoniewice