Prezentujemy Państwu nowy materiał filmowy o fenomenie Bolesława Chomicza

Wspaniały przykład człowieka profesjonalnego, uczciwego i żarliwego patrioty, który w dobie niebytu państwowego wypracował dla Polaków ofertę społeczną. Historia ta, to również rodowód polskiej straży pożarnej. “Na gruncie samopomocy obywatelskiej w walce z klęską społeczną, karne, pełne hartu i poświęcenia drużyny strażackie nie znają stronnictw, kast i stanów, bo pod hasłem 'jeden za wszystkich, wszyscy za jednego’ spieszy pod sztandar drużyny każdy: zarówno siermiężny wieśniak i posiadacz większej własności, jako też przedstawiciel stanu duchownego, nauczyciel ludowy, robotnik i rzemieślnik”. Bolesław Chomicz.

Bolesław Chomicz (1878 – 1959) – polski działacz społeczny, prawnik, wizjoner w budowaniu polskiego ruchu strażackiego i instytucji ubezpieczeniowych.

Jako prezes Towarzystwa św. Florian, a następnie Związku Floriańskiego dążył do zjednoczenia wszystkich straży pożarnych w jeden niezależny związek. We wrześniu 1921 roku na zjeździe zjednoczeniowym udało się powołać Główny Związek Straży Pożarnych RP, którego Bolesław Chomicz został pierwszym prezesem, a hasło związku po dzień dzisiejszy brzmi: „W jedności siła”.

Stale pracował na rzecz budownictwa ogniotrwałego. Współpracując
z Józefem Tuliszkowskim tworzył ruch strażacki niezależny od centralnej organizacji rosyjskiej. Organizował nowe jednostki Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pomagał w udoskonalaniu tych, które już istniały. Doprowadził do powstania Przeglądu Pożarniczego w grudniu 1912r. i był redaktorem naczelnym do 1914 roku.

Był współtwórcą Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”.
Po II Wojnie Światowej pracował nad reaktywacją Straży Pożarnych,
był prezesem Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych RP.

Autor także wielu publikacji książkowych, tj. „Akcja przeciwpożarowa” (1908), „Pożary a samorząd” (1907), „Walka z klęską ogniową. Gospodarcze i społeczne zadanie instytucji Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od ognia w Królestwie Polskim”, czy „Służba publiczna/pożarna” (1922).

 

 

W JEDNOŚCI SIŁA! Fenomen Bolesława Chomicza

Produkcja: Towarzystwo Wiedzy Społecznej
Udział wzięli: Paweł Rochala, Wawrzyniec Zieliński, Hubert Koler, Bartosz Szatkowski
Źródła: Bolesław Chomicz i jego czasy. Biografia strażacka. Paweł Rochala
Obrazy: Zbiory Pawła Rochali i Wawrzyńca Zielińskiego, Polona, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Przegląd Pożarniczy, archiwum.warszawa-straz.pl Handy, Reference Atlas of the World, by John Bartholomew, 1887, Domena publiczna Magazyn Polski, Ogólnokrajowy miesięcznik SZ „Związek Polaków na Białorusi”, Google Earth
Ikony: https://www.freepik.com/ Flaticon, Zlatko Najdenovski https://www.flaticon.com/authors/zlat…
Wideo/Youtube:
Denis Shiryaev https://www.youtube.com/c/DenisShiryaev,
The Museum of Modern Art channel https://www.youtube.com/user/MoMAvideos,
Polski Związek Przeciągania Liny https://www.youtube.com/channel/UCsX1…,
Polonijna Agencja Informacyjna https://www.youtube.com/channel/UCT2j…,
polandmail https://www.youtube.com/user/polandmail
Muzyka:
Soft Interlude by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/…,
Late Night Latte by Purrple Cat | https://purrplecat.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported https://creativecommons.org/licenses/…,
Time To Think by Purrple Cat | https://purrplecat.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported https://creativecommons.org/licenses/…,
Forget-Me-Not by Purrple Cat | https://purrplecat.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported https://creativecommons.org/licenses/…,
Ozone by Keys of Moon | https://soundcloud.com/keysofmoon Music promoted by https://www.free-stock-music.com Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/…,
Innocent Ethics by Naoya Sakamata | https://www.youtube.com/c/NaoyaSakama… Music promoted by https://www.free-stock-music.com Creative Commons Attribution 3.0 Unported License https://creativecommons.org/licenses/…,
Silent Turmoil by Myuu | https://soundcloud.com/myuu Music promoted by https://www.free-stock-music.com Creative Commons Attribution 3.0 Unported License https://creativecommons.org/licenses/…,
Ethereal by Punch Deck | https://soundcloud.com/punch-deck Music promoted by https://www.free-stock-music.com Creative Commons Attribution 3.0 Unported License https://creativecommons.org/licenses/…,
Ascension by Scott Buckley – www.scottbuckley.com.au,
Deluge by Cellophane Sam