4 Września 2021r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Rakoniewice, na które przybyli zaproszeni goście:

 • Burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak,
 • Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Hubert Koler,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski,
 • Komendant gminny OSP dh. Stanisław Lenart,
 • Prezes OSP w Rostarzewie dh. Zbigniew Wilk.

W pierwszej części zebrania prezes OSP w Rakoniewicach dh. Krzysztof Brodowiak wręczył przybyłym gościom pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za pomoc okazaną Naszej jednostce i owocną współpracę. Następnie zostały odczytane sprawozdania z działalności jednostki w roku 2020, po czym obecni goście zabrali głos dziękując Rakoniewickim strażakom za ich poświęcenie i odwagę w ratowaniu życia oraz pracę na rzecz miasta i gminy. W drugiej części zebrania odbyło się ślubowanie strażaków, którzy w tym roku ukończyli kurs podstawowy oraz zostały wręczone odznaczenia.

Decyzją walnego zgromadzenia OSP Rakoniewice dh. Bogdan Wasilewski i Dh. Edmund Tomiak zostali mianowani Członkami honorowymi OSP. Pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za wieloletnią pracę w zarządzie jednostki otrzymali druhowie Franciszek Barański, Tomasz Błażejczak i Marek Napierała. Ostatnią częścią zebrania były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów i przedstawicieli do zarządu Miejsko- gminnego OSP.

Przyznane odznaczenia:

 • Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – dh. Marciniak Grzegorz,
 • Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – dh. Ceglarek Marcin, dh. Matysiak Józef, dh. Dudziak Marcin,
 • Odznaczenie „Strażak Wzorowy” – dh. Łukasz Marciniak, dh. Piotr Rosołek, dh. Krzysztof Lis, dh. Borys Bartkowiak,

Nowy zarząd OSP w Rakoniewicach na kolejną kadencję:

 • Prezes: Dh. Krzysztof Brodowiak,
 • Z-ca prezesa: Dh. Marcin Dudziak,
 • Naczelnik: Dh. Grzegorz Marciniak,
 • Z-ca naczelnika: Dh. Piotr Rosołek,
 • Sekretarz: Dh. Marcin Ceglarek,
 • Skarbnik: Dh. Wiesław Terczewski,
 • Gospodarz: Dh. Łukasz Marciniak,
 • Członek zarządu: Dh. Magdalena Ratajczak,
 • Członek zarządu: Dh. Marek Ceglarek,