22 października 2021 roku, na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zgodnie z ceremoniałem, odbył się uroczysty apel z okazji 70-lecia Poznańskiej Szkoły Pożarniczej połączony z wręczeniem sztandaru oraz ślubowaniem XXXI rocznika słuchaczy. Tradycyjnie uroczysty apel poprzedziła odprawiona koncelebrowana Msza Św. w Kościele pw. Świętej Trójcy na Poznańskim Dębcu, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. biskup Zdzisław Fortuniak. Zaproszenie na uroczystość przyjęli Przyjaciele Szkoły, którzy przybyli w następujących osobach:

 • Pan Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pani Aneta Niestrawska Wicewojewoda Wielkopolski,
 • nadbrygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • nadinspektor Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu,
 • starszy brygadier Małgorzata Ochman Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Jacek Zalech Dyrektor Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Marek Piekutowski Dyrektora Biura Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Tomasz Naczas Dyrektora Biura Edukacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Tomasz Zając Dyrektor Biura Kadr komendy  Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak Biskup Pomocniczy, Senior Archidiecezji Poznańskiej,
 • Ksiądz Archimandryta Sergiusz Prawosławny Krajowy Kapelan Strażaków,
 • nadbrygadier Dariusz Matczak Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Jarosław Zamelczyk Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Piotr Socha Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Robert Wiśniewski Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Marek Kamiński Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • starszy brygadier Grzegorz Janowski Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • brygadier Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
 • brygadier Marcin Szewerniak Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • starszy brygadier Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
 • starszy brygadier Robert Sawosz Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
 • starszy brygadier Jacek Michalak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • przedstawiciele komendanta-Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w osobach: brygadiera Tomasza Klimczaka oraz starszego kapitana Adriana Bralewskiego,
 • ksiądz  Mateusz Drob Kapelana Wielkopolskich Strażaków,
 • ksiądz prałat Stanisław Wojtaszek Kapelan Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • ksiądz Marek Matyba Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy,
 • major Straży Granicznej Paweł Onichimiuk Komendant Straży Granicznej Poznań- Ławica,
 • starszy chorąży sztabowy Paweł Michał Rózga Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych,
 • major Wojciech Kostrzewa reprezentant 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,
 • Pan Mariusz Wiśniewski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,
 • Pan Piotr Jóźwiak zastępca Prezydenta Miasta Leszna,
 • Pan Antoni Kalisz członek Zarządu Powiatu Poznańskiego,
 • starszy brygadier w stanie spoczynku Witold Gołębowski,
 • starszy brygadier w stanie spoczynku Jerzy Bronowicz,
 • starszy brygadier w stanie spoczynku Piotr Guzewski,
 • brygadier w stanie spoczynku Zbigniew Wilusz  były  wykładowca Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • Pani doktor nauk biologicznych Jadwigę Kuczmę-Napierała, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Pan Zbigniew Talaga wice kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 • Pan Lesław Lenartowicz Prezes Zarządu Centrum Medycznego, Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
 • Pan doktor nauk medycznych Przemysław Daroszewski Dyrektor Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi,
 • Pan Krzysztof Konik Dyrektor ds. Logistyki Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu,
 • druh Ryszard Kamiński V-ce Prezes ZW ZOSP RP,
 • Pan Hubert Koler Naczelnik Oddziału Zamiejscowego Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,
 • młodszy kapitan Tomasz Lewandowski „Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”” Pożarnictwa Wielkopolski”,
 • Pan Marcin Rzepecki Zastępca Dyrektora Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania,
 • Pan Roman Goliński z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Luboń.

Meldunek o gotowości pododdziałów do apelu złożył nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi –  Komendantowi Głównemu PSP, dowódca uroczystości st. kpt. Przemysław Zaradniak.  Przybyłych na uroczystość gości powitał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu   st. bryg. Maciej Zdęga. W okolicznościowym przemówieniu, komendant naszej szkoły podziękował kadrze, pracownikom szkoły, kadetom, słuchaczom oraz wszystkim przyjaciołom Szkoły za lata nauki, służby, pracy na rzecz rozwoju placówki.  
Podczas uroczystej zbiórki ślubowanie złożyło 88 słuchaczy XXXI turnusu kształcenia dziennego. Oprawę muzyczną tegorocznej promocji zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych.
70 -lecie istnienia szkoły to również okazja do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników, wyróżnienia, odznaczenia uzyskali:

Brązowy medal za długoletnią służbę otrzymał:

 • kpt. Tomasz Kierzek

Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymał:

 • bryg. w st. spoczynku Paweł Siwa

Złotą odznakę  „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał:

 • asp. sztab. w stanie spoczynku  Grzegorz Andrzejczak

Dyplomy Komendanta Głównego PSP otrzymali:

 • st. bryg. Michał
 • Fabiańskibryg. Przemysław Berus
 • mł. bryg. Magdalena Maćkowiak
 • asp Przemysław Krzysztoń
 • asp. Przemysław Lamperski
 • mł. asp Bartosz Soberski
 • Pani Mariola Bloch
 • Pan Władysław Bąbelek

 

Miłym akcentem było również przekazanie nowoczesnej drabiny mechanicznej SCD-31, która zastąpi wysłużony 20 letni pojazd. Samochód został poświęcony przez – ks. Matusza Droba – Kapelana Wielkopolskich Strażaków oraz przekazany dowódcy szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej, w celu zabezpieczenia operacyjnego miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z 70-letnią historią poznańskiej placówki dydaktycznej tutaj

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań
Zdjęcia: sekc. kdt Łukasz Rutkowski, mł. asp. Piotr Janiuk SA PSP Poznań