Pani Marta Kubiak Poseł na Sejm RP wraz z asystentem społecznym Panem Wiesławem Bartkowiakiem wizytowała w dniu 19.10.2021 roku Komendę Powiatową PSP w Grodzisku Wielkopolskim, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz jednostki OSP z terenu powiatu grodziskiego: OSP Rakoniewice, OSP Jabłonna oraz OSP Grodzisk Wlkp.

Wizyta była doskonałą okazją do zaprezentowania jakim sprzętem dysponują poszczególne jednostki w jaki sposób realizują zadania ratowniczo-gaśnicze oraz zadania społeczne służące dobru mieszkańców „małych ojczyzn”. Podczas spotkań roboczych przedstawione zostały plany inwestycyjne, remontowe, zakupowe. Wspólnie omówiono możliwości realizacji poszczególnych zadań i planów. Pani Poseł dziękujemy za wsparcie w realizacji dotychczasowych przedsięwzięć oraz liczymy na dalszą pomoc i jak najlepszą współpracę.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Włodarczyk – KP PSP w Grodzisku Wlkp.