W dniach 12, 14 oraz 15 października 2021 roku słuchacze I kompanii DSA XXXI Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, które jest oddziałem zamiejscowym Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Słuchacze podczas tej wizyty mieli okazję poznać przede wszystkim historię pożarnictwa. Pracownicy muzeum w przystępny sposób przedstawili zwiedzającym losy polskiego pożarnictwa, pokazali historyczny sprzęt gaśniczy, sztandary i ordery, a także samochody, które służyły strażakom w minionych latach. Słuchacze zwiedzili salę multimedialną, w której zaprezentowane są różne sytuacje i zdarzenia jak na przykład pożar mieszkania, pożar lasu czy jazda samochodem bojowym do akcji.

Korzystając z okazji w imieniu słuchaczy I kompani DSA XXXI Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu serdecznie dziękujemy Panu Hubertowi Koler – Naczelnikowi Muzeum, a także pracownikom muzeum za możliwość zwiedzenia ekspozycji i przekazanie szeregu ciekawych informacji związanych z historią pożarnictwa.

Zdjęcia: Pani Marta Chmiel, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań