Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu oraz ZS nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach  zaprosiły na konferencję naukową : „Straże Pożarne. Udział Wielkopolan w III Powstaniu Śląskim”, która odbyła się 30 września 2021 r. w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu. Konferencja wpisuje się  w ramy obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa słuchaczy na czele ze starostą nowotomyskim Andrzejem Wilkońskim.

Podczas konferencji Dariusz Czarnecki przekazał do Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu spuściznę swojego ojca śp. Henryka Czarneckiego – więźnia Jaworzna, uhonorowanego tytułem Świadka Historii.
Przekazane materiały oraz wystawa planszowa dotycząca odzyskania przez Polskę Niepodległości wyekspopnowano dla słuchaczy przed aulą budynku uczelni. 

Program konferencji:

  • Wprowadzenie – dr hab Rafał Reczek, dyrektor poznańskiego oddziału IPN oraz dr Zdzisław Kościański, członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
  • Danuta Janakiewicz-Oleksy „Wilhelm Blacha – strażak, żołnierz, uczestnik powstań śląskich i działacz sportowy. Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku w I połowie XX w.”
  • Paweł K. Gąsiorczyk „Kilka uwag na temat III Powstania Śląskiego – tło, przebieg i rezultat.”
  • Dariusz Falecki „Udział strażaków w powstaniach śląskich.”
  • Hubert Koler „Wielkopolskie Straże Pożarne w nowej Polskiej rzeczywistości.”
  • Zdzisław Kościański „Wielkopolanie w III Powstaniu Śląskim.”