W dniu 14.11.2021r. w Sali Wiejskiej w Gninie delegaci i przedstawiciele  wszystkich 12 Jednostek OSP działających w naszej gminie zebrali się aby podsumować swoją działalność w latach 2017 – 2021 i wybrać nowe władze Oddziału ZOSPRP.

Swoją obecnością na Zjeździe zaszczycili nas: Burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. bryg. Krzysztof Wojtaszewski, przedstawiciel Rady Miejskiej Rakoniewic  radny Adam Madaliński, prezes Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSPRP w Grodzisku Wlkp. dh Lech Chojnacki, kierownik Wlkp. Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Hubert Koler, wieloletni prezes Zarządu Oddz. Pow. ZOSPRP w Grodzisku Wlkp. w stanie spoczynku dh Zdzisław Jankowski, przedstawiciel sponsora- Przedstawicel Spółdzielni AGROTEAM – Władysław Łatka.

W rzeczowej dyskusji, w której głos zabierali Prezes Z. Oddz.M-G ZOSPRP Władysław Zandecki, Komendant Gminny ZOSPRP Stanisław Lenart, Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Prezes Z.Oddz.Pow. ZOSPRP Lech Chojnacki oraz druhowie delegaci i przedstawiciele poszczególnych Jednostek OSP poruszano sprawy związane z osiągnięciami poszczególnych Jednostek jak również z trudnościami, na jakie napotykają druhowie. Dyskutowano o przyszłości i reformach, jakie przyjdzie nam wdrożyć w następnej kadencji naszego Związku.

 

 

Wybrano nowe władze Związku OSPRP:

Prezesem Zarządu został wybrany dh Stanisław Lenart (OSP Rostarzewo, dotychczasowy Komendant Gminny ZOSPRP).

Wiceprezesami Zarządu zostali druhowie: Krzysztof Brodowiak (OSP Rakoniewice) i Tomasz Pajchrowski (OSP Jabłonna).

Komendantem Gminnym ZOSPRP został wybrany dh Jarosław Haraszczak (OSP Jabłonna)

Sekretarzem Zarządu został dh Marcin Ceglarek (OSP Rakoniewice)

Skarbnikiem dh Stanisław Lenart (OSP Rostarzewo).

Członkiem Prezydium Zarządu dh Leszek Joksz (OSP Tarnowa).

W skład nowego Zarządu Związku weszli również:

Zbigniew Wilk, Mariusz Stachowiak (OSP Rostarzewo), Grzegorz Marciniak (OSP Rakoniewice), Grzegorz Korbas (OSP Jabłonna), Paweł Lepa, Szymon Tadeusz (OSP Wioska), Krzysztof Bartkowiak, Władysław Zandecki (OSP Ruchocice), Jan Drozdowski, Zbigniew Horowski (OSP Gnin), Grzegorz Kalitka (OSP Tarnowa), Karol Matysiak, Jacek Kędziora (OSP Łąkie), Sławomir Walczak, Szymon Andrzejewski (OSP Goździn), Miłosz Kotlarski, Patryk Umiński (OSP Błońsko), Bartosz Janowski, Marian Janowski (OSP Komorówko), Roman Florek i Mateusz Prządka (OSP Kuźnica Zbąska).

Członkami Komisji Rewizyjnej Związku zostali wybrani:

Magdalena Ratajczak (OSP Rakoniewice) – Przewodnicząca, Mariusz Wieczorek (OSP Goździn) – Wiceprzewodniczący, Damian Mocek (OSP Rostarzewo) – sekretarz.

Delegatami na Zjazd Powiatowy Związku zostali:

Mariusz Wieczorek (OSP Goździn), Damian Mocek, Wojciech Bronka (OSP Rostarzewo), Magdalena Ratajczak (OSP Rakoniewice), Mirosław Krzyżański (OSP Tarnowa). 

Przedstawicielami Zarządu Oddz. Gminnego ZOSPRP w Rakoniewicach do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Grodzisku Wlkp. zostali wybrani:

Stanisław Lenart (OSP Rostarzewo), Jarosław Haraszczak, Tomasz Pajchrowski (OSP Jabłonna), Krzysztof Brodowiak (OSP Rakoniewice).

Zarząd Oddz. Związku OSPRP w Rakoniewicach serdecznie dziękuje władzom Gminy Rakoniewice, Staroście Grodziskiemu, Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp., sponsorom oraz Wam szanowni druhowie za wsparcie naszego Związku. Niech te następne pięciolecie będzie równie udane.

Tekst, Foto: Zarząd Oddz. M-G ZOSPRP w Rakoniewicach.