Pod takimi hasłami 18 lutego 2022 roku o godz. 18.00 w galerii Curators’LAB przy ul. Nowowiejskiego 12 w Poznaniu odbył się wernisaż wystawy projektów zrealizowanych przez studentów kierunku WZORNICTWA i studentów kierunku GRAFIKA Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Na wernisaż przybyli m.in.:

  • przedstawiciele władz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
  • przedstawiciele Katedry Designu, kierunków Wzornictwa i Grafiki, Pracowni Grafiki Informacyjnej wraz z panią prof. dr hab. Marzeną Wolińską, Kierownik Katedry Designu,
  • Dariuszem Wojcieszakiem, przedstawicielem strony społecznej, współinicjator emprojektu,
  • naczelnikiem Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach – Hubertem Koler,
  • przedstawicielami producenta urządzeń gaśniczych „Ogniochron”
  • przedstawiciele mediów.

Takiej wystawy jeszcze nie było! „Trzeba o tym mówić, trzeba to pokazywać i trzeba tworzyć takie gaśnice, żebyśmy wszyscy chcieli je mieć i w razie czego potrafili z nich skorzystać” – tłumaczyli organizatorzy konkursu. 

Ekspozycja prezentuje nowe spojrzenie, oczami młodych studentów, na kwestie bezpieczeństwa, a pokazane przez pryzmat sztuki użytkowej. Studenci podjęli się niezwykle trudnego tematu dostosowania dostępnych na rynku urządzeń gaśniczych takich jak gaśnice do warunków domowych. Zaproponowali rozwiązania, które z powodzeniem można zastosować nawet w nowocześnie zaaranżowanych pomieszczeniach, a także rozwiązania techniczne mające usprawnić sprawne i szybkie użycie gaśnicy do ugaszenia niewielkiego pożaru w kuchni czy w innym pomieszczeniu. Projekty przestrzenne zostały uzupełnione o ciekawe infografiki, zachęcające do zaopatrzenia się w te urządzenia, jako niezbędne do zgaszenia zarzewia pożaru w domu.

Podczas wernisażu zostały także wręczone wyróżnionym studentom dyplomy uczestnictwa w projekcie.

Studenci swoje prace wykonywali w roku akademickim 2020/2021 w ramach konkursu jaki został zorganizowany na Uniwersytecie Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu po podstawie trójstronnego porozumienia partnerskiego z producentem urządzeń gaśniczych firmą Ogniochron oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Efekty ich pracy będą prezentowane na tej wystawie. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w dniach od 18.02 do 13.03.2022 roku.

Opracował: mł bryg. Alicja Borucka
Zdjęcia: mł. bryg. Alicja Borucka