Ubiegłoroczne ograniczenia funkcjonowania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, spowodowane wirusem COVID-19 dotyczyły przede wszystkim:

 • Całkowitego zamknięcia placówki dla ruchu turystycznego na okres niespełna 3 miesięcy,
 • Ograniczenie liczby turystów przebywających w tym samym czasie na terenie placówki przez większą część roku,
 • Ograniczenia pracy przewodników w ciągu całego roku,
 • Brak możliwości prowadzenia lekcji muzealnych w ciągu całego roku,

Pomimo ograniczeń w roku 2021 Muzeum odwiedziło 6.726 osób a niespełna 23.000 spotkało nas podczas wydarzeń zewnętrznych oraz w przestrzeni internetowej.

Dzięki darczyńcom pozyskano 22 eksponaty oraz 9 publikacji książkowych.

Obok 11 wystaw stałych zaprezentowano 2 wystawy czasowe; 100 Lat ZOSP RP – Historia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych; Magirus – człowiek, firma, sprzęt; oraz 1 wystawę zewnętrzną Straże Pożarne. Udział Wielkopolan w III Powstaniu Śląskim zaprezentowaną przy okazji konferencji naukowej o tym samym tytule, na terenie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu.  

Przeprowadzono konserwacje bieżącą kilkudziesięciu eksponatów (prezentowanych głównie na wystawach czasowych, zewnętrznej lub związanych z modernizacją wystaw stałych) oraz konserwacje kompleksowe 6 eksponatów (agregat gaśniczy, stojaki hydrantowe, hydranty nadziemne).

W czasie dostępności muzeum dla ruchu turystycznego prowadzono akcje: Darmowe niedziele (możliwość bezpłatnego zwiedzenia muzeum we wszystkie niedziele).

Niestety w obliczu trwających ograniczeń w roku 2021 nie zrealizowano kilkunastu planowanych lub cyklicznych wydarzeń o charakterze historyczno-naukowym, czy promocyjnym.

Przedstawiciele muzeum uczestniczyli w m.in.;

 • Uroczystym apelu z okazji promocji absolwentów XXIX turnusu kształcenia dziennego i IX turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
 • Uroczystym apelu z okazji 70-lecia Poznańskiej Szkoły Pożarniczej, połączonym z wręczeniem sztandaru oraz ślubowaniem XXXI rocznika słuchaczy;
 • Jako współorganizatorzy wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, ZS nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu, konferencji naukowej pt. „Straże Pożarne. Udział Wielkopolan w III Powstaniu Śląskim”, która odbyła się na terenie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu;
 • Akcji Narodowe Czytanie, organizowanej przez Bibliotekę Miejską w Rakoniewicach;
 • Zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rakoniewice;
 • Walnym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach;
 • Obchodach jubileuszowych 30 lecia Związków Zawodowych Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu;
 • Rostarzewskich obchodach 40. rocznicy Pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach;
 • Programie telewizyjnym TVP 3 Poznań pt. Witaj Wielkopolsko!  Z okazji rocznicy powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
 • Produkcji materiału filmowego pt. W JEDNOŚCI SIŁA! Fenomen Bolesława Chomicza. Wyprodukowanym przez Towarzystwo Wiedzy Społecznej, autorstwa Bartosza Szatkowskiego;
 • Produkcji materiału filmowego pt. Pogrom 1905. Miłość i hańba. W reżyserii Michała Rogalskiego (eksponaty muzealne);
 • Projekcie Bezpieczeństwo w domu. Gaśnica. Współtworzonym przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Państwową Straż Pożarną oraz producenta gaśnic „Ogniochron”;
 • Projekcie „WARNIK” (Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji), którego realizatorem jest Stowarzyszenie Centrum PISOP, przy współpracy oraz udziale Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SERCE”, Gminy Rakoniewice, lokalnych: stowarzyszeń, organizacji, kół, instytucji i mieszkańców.

Muzeum odwiedzili m.in.;

 • Pani Marta Kubiak Poseł na Sejm RP;
 • Marian Król były Poseł oraz wojewoda poznański;
 • Rektor-Komendant Szkoły Głównej Straży Pożarnej nadbryg. Mariusz Feltynowski;
 • Strażak, fotograf kpt. Piotr Zwarycz;
 • Słuchacze I kompanii Dziennego Studium Aspirantów XXXI Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu;
 • Turyści i pracownicy służb mundurowych biorący udział w przejazdach pociągami RETRO Parowozowni Wolsztyn;
 • Przedstawiciele służb, instytucji, organizacji, towarzystw, samorządów, touroperatorów z Polski i zagranicy i wielu innych.

O muzeum pisano m.in. na portalach i blogach turystycznych;

 • ONET-turystyka;
 • RobiMyPodróże;
 • Miejski Magazyn Lifestylowy Poznania-Sukces po Poznańsku;
 • Poznański Szwendacz;
 • Wojciech Wein – Ciekawe miejsca w Polsce…warte zobaczenia…;
 • Wojciech Wein – Idę, albo nie idę.

W roku ubiegłym w odpowiedzi na oficjalne prośby zewnętrzne, wykonano i przeprowadzono kilkadziesiąt ekspertyz i wycen zabytkowego sprzętu pożarniczego oraz kwerend bibliotecznych.

Rozwiązano kilkanaście zagadek z zakresu historii pożarnictwa.

Udostępniono kilkadziesiąt historyczno-naukowych i promocyjnych artykułów na stronie internetowej oraz kontach społecznościowych.

W celu poprawy, jakości i bezpieczeństwa ruchu turystycznego, przeprowadzono m.in. remonty pawilonów wystawienniczych oraz pierwszy etap montażu monitoringu wizyjnego.

Wspólnie z Rakoniewickim Ośrodkiem Kultury zrealizowano wiele prac porządkowo-gospodarczych, mających wpływ na estetykę obiektów i terenu, a tym samym komfort naszych gości.