W dniach 25–27 kwietnia 2022 roku odbyła się, po długiej przerwie, kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, jednych z najważniejszych miejsc spotkań i wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwie, ochrony zdrowia i pracy.

Targi SAWO 2022 rozpoczęły się 25 kwietnia. Uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022 dokonał Wiceprezes Zarządu Grupy MTP – Pan Filip Bittner. Następnie na scenie wystąpił Pan Marcin Stanecki  – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, który odczytał list od Pani Minister Marleny Maląg. Po nim głos zabrał Pan Jarosław Leśniewski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Państwową Straż Pożarną reprezentował nadbryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości otwarcia wziął udział także Hubert Koler – Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach reprezentujący mł. bryg. Rafała Jureczko – Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komenda Miejska PSP w Poznaniu oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu przygotowały na te trzy dni szereg niezwykle atrakcyjnych przedsięwzięć promocyjno-edukacyjnych. Tegoroczne stoisko było podzielone na strefę edukacyjną oraz wystawę najnowocześniejszego sprzętu ratowniczego, w tym samochodów pożarniczych niedawno zakupionych do jednostek PSP w woj. wielkopolskim.

Na stoisku strażacy udzielali profesjonalnych porad dotyczących różnych zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Młodzi strażacy z Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Druha Alojzego Kozy w Kwilczu prowadzili praktyczną naukę zasad udzielania pierwszej pomocy, wykorzystując swój ostatni nabytek – najnowszy model torby medycznej R-1. Funkcjonariusze z komend powiatowych PSP z Kościana i Gniezna prezentowali nowoczesne narzędzia edukacyjne: mobilne symulatory zagrożeń pożarowych w budynku mieszkalnym i budynkach użyteczności publicznej oraz modułu makiety Woda-Las. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się interaktywny quiz o bezpieczeństwie prowadzony przez strażaków z OSP Janków Przygodzki i KP PSP z Ostrowa Wlkp.

Zwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z wystawą prac studenckich pt. „BEZPIECZEŃSTWO W DOMU. GAŚNICA”. Wystawa jest efektem konkursu jaki został zorganizowany na Uniwersytecie Artystycznym im M. Abakanowicz w Poznaniu w ramach porozumienia partnerskiego z producentem urządzeń gaśniczych Ogniochron oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Celem konkursu było zwiększenie świadomości i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie tam gdzie powinniśmy czuć się najbezpieczniej, poprzez zakup i wyposażenie naszych mieszkań i domów w urządzenia gaśnicze, czyli „domową” gaśnicę. Aby popularyzować tę ideę studenci kierunku WZORNICTWA poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego podjęli się zaprojektowania nowych form i elementów składowych gaśnic, a studenci kierunku GRAFIKA zaprojektowali grafiki informacyjne, zachęcające do zaopatrzenia się w te urządzenia, jako niezbędne do zgaszenia zarzewia pożaru w domu. 

Drugi dzień Targów to kulminacja przedsięwzięć strażackich: w Pawilonie 3a odbyła się konferencja techniczna pt. „Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projektowanie i eksploatacja”, która zgromadziła szerokie grono projektantów branżowych, inżynierów budownictwa i pożarnictwa, architektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, firm zajmujących się instalowaniem systemów przeciwpożarowych, a także właścicieli i zarządzających obiektami. Konferencję przygotowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział Wielkopolska.

Po konferencji odbył się dynamiczny pokaz działań ratowniczych grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej działających na jednostkach ratowniczo-gaśniczych  Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (w tym: poszukiwawczo-ratowniczej z psami tropiącymi, wysokościowej, chemiczno-ekologicznej z mobilnym robotem specjalistycznym IBIS oraz grupy ratownictwa technicznego).

Widowiskowy pokaz działań ratowniczych dotyczył wypadku komunikacyjnego z udziałem pojazdu osobowego, w którym zakleszczony został kierowca. W symulowanej akcji ratowniczej strażacy-ratownicy musieli rozpoznać zagrożenie, ewakuować z wraku samochodu osobę poszkodowaną, udzielić jej pomocy oraz bezpiecznie przetransportować poza obszar zagrożenia ( w tym przypadku za pomocą technik alpinistycznych). Dodatkowo musieli zlokalizować,  usunąć i zabezpieczyć przewożoną w pojeździe substancję chemiczną.

Do zobaczenia na kolejnych targach !

Opracował: mł. bryg. Alicja Borucka, KW PSP Poznań, Hubert Koler – WMP Rakoniewice
Zdjęcia: mł. bryg. Lucyna Rudzińska – KW PSP Poznań, kdt. Łukasz Rutkowski – SA PSP Poznań, KWP Poznań