W niedzielę 03 kwietnia odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.

Podczas zjazdu m.in. podsumowano dotychczasową działalność, wybrano nowe władze związku, omówiono plan działania na lata następne oraz wręczono liczne medale i odznaczenia.

Więcej na: OW ZOSP RP Poznań

Dziękujemy za zaproszenie