13 maja, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczysty apel był okazją do wręczenia awansów i medali oraz podziękowań za codzienną służbę.

W uroczystości wzięli udział:

 • przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, naczelnik wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Poznaniu mł. bryg. Łukasz Ostrowski,
 • starosta Mariusz Zgaiński,
 • burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan,
 • burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska,
 • burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak,
 • wójt gminy Kamienic Piotr Halasz,
 • sekretarz gminy Granowo Hanna Kaczmarek,
 • radni powiatu grodziskiego,
 • druhowie jednostek OSP,
 • podkom. Piotr Krawczyk, naczelnik wydziału prewencji grodziskiej policji,
 • naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa Hubert Koler,
 • prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSPRP, dh Leszek Chojnacki,
 • kapelan powiatowy strażaków, ks. Marek Smólski, 
 • byli komendanci KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim.

W trakcie uroczystości komendant powiatowy PSP, bryg. Marcin Włodarczyk, podziękował strażakom za pełne zaangażowanie i poświęcenie w codziennej służbie, życząc wszystkim – zarówno strażakom zawodowym, jak i druhom ochotnikom – zawsze bezpiecznych powrotów. Następnie wręczono odznaczenia i awanse oraz przyznano świadczenia ratownicze druhom seniorom. Nie zabrakło również podziękowań za codzienną współpracę i pomoc dla naczelnika wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Poznaniu, starosty, wójtów i burmistrzów gmin powiatu grodziskiego, naczelnika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa, naczelnika wydziału prewencji grodziskiej policji oraz kapelana powiatowego strażaków.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Mariusz Zgaiński dziękował za wytężoną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grodziskiego. Jak podkreślał, strażacy swoją postawą każdego dnia pokazują, że można liczyć na nich w każdej sytuacji. W imieniu burmistrzów i wójtów gmin powiatu grodziskiego najlepsze życzenia i gratulacje strażakom przekazał burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Piotr Hojan a wszystkiego dobrego strażakom życzył ks. kapelan Marek Smólski.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nowak – KP PSP w Grodzisku Wlkp.

Zdjęcia: Anna Borowiak – Grodzisk Nasze Miasto