20 maja 2022 r. w roku w ramach jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej, na placu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie połączona z Wielkopolskimi Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka. Współorganizatorami tej uroczystości byli: wielkopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Maciej Zdęga oraz komendant powiatowy PSP w Pleszewie bryg. Roland Egiert.

Świętowanie rozpoczęto mszą świętą w kościele p.w. najświętszego Zbawiciela w Pleszewie koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Kaliskiego Damiana Bryla. Po mszy nastąpił przemarsz na miejsce uroczystości.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

 • Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Parlamentarzyści RP: Jan Mosiński, Tomasz Ławniczak, Piotr Kaleta,
 • Pan Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków Za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • nadbryg. Arkadiusz Przybyła – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pan Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski,
 • Pani Anna Lis reprezentująca Panią Poseł do Europarlamentu Andżelikę Możdżanowską,
 • Pani Paulina Parzybok reprezentująca Poseł Katarzynę Sójkę,
 • st. bryg. Piotr Grzyb – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP reprezentujący Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – nadbryg. Marka Kamińskiego,
 • st. bryg. Jacek Antos – Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy,
 • st. bryg. Marek Poterka – Naczelnik Wydziału Nauczania reprezentujący Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Piotra Placka,
 • przedstawiciele władz samorządowych szczebla: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego na czele z: Starostą Powiatu Pleszewskiego – Panem Maciejem Wasilewskim oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew – Panem Arkadiuszem Ptakiem,
 • insp. Sławomir Piekut – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji – nadinsp. Piotra Mąkę,
 • Pani Jolanta Ratajczak –  Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z Panią Wiceprezes – Aleksandrą Durkowską,
 • Pan Jarosław Lange – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”,
 • Pan Andrzej    Konieczny – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,
 • ppłk. Jacek Gochno – Dowódca 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk,
 • kapelani straży pożarnych na czele z księdzem Mateuszem Drobem – Kapelanem Wielkopolskich Strażaków,
 • Pani Sylwia Kordylas – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie,
 • komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. wielkopolskiego,
 • Pan Hubert Koler – Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,
 • członkowie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
 • przedstawiciele: Policji, Straży Miejskiej, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego,  sektora ochrony zdrowia z powiatu pleszewskiego, a także kierownicy i prezesi zarządów instytucji oraz zaprzyjaźnionych firm,
 • strażaccy emeryci i renciści,
 • przedstawiciele organizacji związkowych z terenu województwa wielkopolskiego,
 • funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej z woj. wielkopolskiego,
 • strażacy z ochotniczych straży pożarnych z województwa wielkopolskiego,
 • poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • przedstawiciele mediów,
 • mieszkańcy Pleszewa i całej Wielkopolski.

Rozpoczynając uroczysty apel dowódca uroczystości st. bryg. Damian Jankowiak złożył meldunek nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle Zastępcy Komendanta Głównego PSP, po którym nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odegrano hymn narodowy.
Przybyłych na uroczystość gości powitał nadbryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, dziękując również wszystkim za uczestnictwo w tym szczególnym dla wielkopolskich strażaków dniu.
Głównym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie. 
Nowy sztandar poświęcił kapelan wielkopolskich strażaków ks. Mateusz Drob wraz z ks. Tadeuszem Pietrzakiem, kapelanem pleszewskich strażaków.  Przed odczytaniem Aktu Nadania Sztandaru fundatorzy sztandaru wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru oraz wpisali się do księgi pamiątkowej.
Następnie Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski przekazał sztandar na ręce Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusza Przybyły. W imieniu pleszewskich strażaków sztandar przyjął  bryg. Roland Egiert Komendant Powiatowy PSP, który wręczył go pocztowi sztandarowemu Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru przed pododdziałami strażaków oraz zaproszonymi gośćmi.
Ufundowanie i nadanie Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie sztandaru jest wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za ich służbę oraz pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz województwa wielkopolskiego.
Po zakończonej prezentacji sztandaru zostały wręczone medale, odznaczenia,  awanse na wyższe stopnie służbowe, nagrody oraz dyplomy.
Zostały również wręczone medale jubileuszowe 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz medale okolicznościowe Komendy Wojewódzkiej PSP  w Poznaniu. 
Nadbryg. Arkadiusz Przybyła odebrał medal „Gwiazda Krzyża Strażackiego Wielkopolski” z rąk Przewodniczącego Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski Bogumiła Goździka w asyście Członka Prezydium Mariusza Glapy.
Prezes Rady Ministrów nadał Srebrny Krzyż Zasługi 1 funkcjonariuszowi, zaś Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył  62 osoby Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 74 strażakom województwa wielkopolskiego, w tym 60 wyższych stopni służbowych oficerom Państwowej Straży Pożarnej i 14 stopni młodszego kapitana absolwentom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Awanse na wyższe stopnie służbowe w województwie wielkopolskim w trakcie wielkopolskich obchodów dnia strażaka otrzymało również 77 aspirantów oraz 287 podoficerów. Wręczono także 38 dyplomów z okazji 30-lecia PSP oraz 21 dyplomów Komendanta Głównego PSP wyróżniającym się strażakom z województwa wielkopolskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nagrodzili 13 wyróżniających się strażaków.
Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie 10 decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone od dnia 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. O prawo do uzyskania świadczenia ratowniczego mogą się ubiegać strażacy ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, co najmniej raz w roku przez okres co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.
Uroczysty apel zakończyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Województwa Wielkopolskiego, Kompanii Honorowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, pocztów sztandarowych oraz  55 pojazdów pożarniczych.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia pod batutą tamburmajora sierżanta Huberta Walenciaka.
Po zakończonym apelu rozpoczął się festyn rodzinny, na którym było wiele atrakcji dla dzieci jak i dorosłych.

 

Materiał filmowy z uroczystości

Opracował: mł. bryg. Lucyna Rudzińska
Film: mł. kpt. Albert Famulski
Zdjęcia: st. sekc. kdt. Łukasz Rutkowski