3 maja rakoniewickie muzeum odwiedziła Drużyna Seniorów działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielewie. Ta wyjątkowa grupa strażaków z dh Pawłem Buksalewiczem na czele świętowała w ten sposób 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz podziękowała Hubertowi Kolerowi – Naczelnikowi Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach za pomoc w opracowaniu  historycznych mundurów i musztry strażackiej. Wszystkim członkom drużyny dziękujemy za wizytę i życzymy dalszych sukcesów w realizacji swoich strażackich pasji.