Rok jubileuszowy stanowi idealną okazję, aby zaprezentować Państwu najważniejsze informacje i ciekawostki na temat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Czasowa ekspozycja opowiada historię powstania Państwowej Straży Pożarnej, przedstawia jej strukturę, sylwetki Komendantów Głównych, komendy wojewódzkie i ich siedziby, specyfikę jednostek ratowniczo-gaśniczych, działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz grup ratownictwa specjalistycznego. Prezentuje również największe katastrofy, z którymi zmagała się Państwowa Straż Pożarna.