W piątek, 21 października 2022 r., w siedzibie Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach odbyło się spotkanie pod nazwą „Rakoniewice – Miasto na Medal”.

Spotkanie zorganizowano z powodu dwóch ważnych dat: 360 – lecia nadania praw miejskich oraz 770. rocznicy powstania Rakoniewic, które przypadają na 2022 rok. Była to wyjątkowa okazja do podsumowania tegorocznych działań związanych z Jubileuszem oraz wspomnień minionych lat.

W spotkaniu udział wzięły osoby, które w wyjątkowy sposób zapisały się i zapisują na kartach rakoniewickiej historii. Każdy z zaproszonych gości otrzymał z rąk Burmistrza Gerarda Tomiaka, okolicznościowy medal oraz kopię aktu lokacyjnego Miasta Rakoniewice.

Nie zabrakło podziękowań i gratulacji: Starosty Powiatu Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego, Prezesa Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach Mirosława Stachowiaka, czy Naczelnika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa Huberta Kolera. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Państwo Karolina i Albert Kiszkurno, którzy podczas tegorocznych obchodów dni miasta, odtworzyli postać Komesa Rakonia oraz przygotowali inscenizację przekazania praw do miejscowości przez księcia Bolesława Pobożnego. Jak mówi historia, Komes Rakoń otrzymał okoliczne dobra za zasługi wojenne, a nazwa Rakoniewice pochodzi od jego imienia.

Dla uczestników wydarzenia przygotowano również materiał filmowy, którego autorem jest Janusz Mrozkowiak – jeden z twórców wolsztyńskiej Telewizji Karat. W przygotowanym materiale, mogliśmy zobaczyć jak miasto i gmina Rakoniewice zmieniały się w latach 1946 – 2012.

Po projekcji filmu, Dyrektor Rakoniewickiego Ośrodka Kultury – Gizela Ziółkowska, zaprosiła zgromadzonych gości do obejrzenia przygotowanej specjalnie na tę okoliczność wystawy fotograficznej, której autorem jest Roman Błażejczak.

Ponadto, w przygotowanej wcześnie Kronice, można było przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w jubileuszowym – 2022 roku.  Nie zabrakło pamiątkowych wpisów do kroniki. Przy kawie i okolicznościowym torcie rozmawiano i wspominano jak bardzo zmieniły się miasto i gmina Rakoniewice na przestrzeni ostatnich lat.

 

Oliwia Kaczmarek