W dniu 28.10.2022r. w SA PSP w Poznaniu odbyła się uroczystość ślubowania słuchaczy Dziennego Studium Aspirantów turnusu XXXII Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną, odprawioną w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy na Poznańskim Dębcu, której przewodniczył ks. Mateusz Drob-Kapelan Wielkopolskich Strażaków. Kolejnym etapem uroczystości było odsłonięcie w Szkolnej Izbie Pamięci  tablicy pamiątkowej z okazji XXX-lecia utworzenia Państwowej Straży Pożarnej, czego dokonał osobiście Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Arkadiusz Przybyła w asyście Komendanta Szkoły, st. bryg. Macieja Zdęgi oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nadbryg. Dariusza Matczaka. 

Zasadnicza część uroczystości ślubowania odbyła się na terenie SA PSP w Poznaniu, gdzie zgodnie z ceremoniałem pożarniczym dowódca uroczystości bryg. Mariusz Międzybrodzki złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Zastępcy Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle, który po przyjęciu meldunku dokonał przeglądu pododdziałów oraz ich powitania. W dalszej części uroczystości nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego, po którym głos zabrał Komendant Szkoły, st. bryg. Maciej Zdęga, witając przybyłych na uroczystość gości. Po przywitaniu zebranych na placu Szkoły gości nastąpiło wprowadzenie sztandaru Szkoły pod dowództwem st. kpt. Pawła Sekury w asyście mł.asp Borysa Hołubowicza oraz st.str. kdt-a. Adama Golona. Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania na Sztandar przez 59 słuchaczy Dziennego Studium Aspirantów (w tym trzy kobiety), którzy powtarzając za Komendantem Szkoły wypowiadali słowa roty. Słuchacze wyróżniający się w okresie unitarnym postawą dostąpili zaszczytu ślubowania na sztandar, a w śród wyróżnionych byli:

 • słuchacz Arkadiusz Olejnik,
 • słuchacz Przemysław Deręgowski, 
 • słuchacz Szymon Gibasiewicz, 
 • słuchacz Łukasz Kwietniewski.

Po złożeniu ślubowania nastąpiło błogosławieństwo ślubujących pododdziałów, którego udzielił:

 • ks. Mateusz Drob, Kapelan Wielkopolskich Strażaków. 

Mając na uwadze charakter uroczystości Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Arkadiusz Przybyła w asyście Komendanta Szkoły, st. bryg. Macieja Zdęgi wręczył pamiątkowe medale z okazji XXX-lecia Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym osobom:

 • Pan Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Jan Mosiński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Tadeusz Dziuba, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli,
 • Pan ppłk. Dariusz Wyrzykowski, Zastępca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • Pan nadinsp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu,
 • Pan Maciej Wiśniewski, Wicestarosta Leszczyński,
 • Pan Krzysztof Konik, Dyrektor ds. Logistyki MPK Poznań,
 • Pan Hubert Koler, Naczelnik Oddziału Zamiejscowego wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Uroczystość ślubowania to również okazja do złożenia życzeń i podzielenia się dobrym słowem kierowanym do wszystkich zebranych na uroczystości, ze szczególnym podkreśleniem głównych adresatów słów, którymi byli słuchacze składający ślubowanie. Wśród przemawiających nie zabrakło Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bartłomieja Wróblewskiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Mosińskiego oraz Zastępcy Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Arkadiusza Przybyły, którzy przede wszystkim gratulowali nowym adeptom rzemiosła pożarniczego wyboru życiowego, związanego ze służbą drugiemu człowiekowi i gotowości do niesienia pomocy zawsze wtedy, gdy będzie ona niezbędna. 

Na ręce Komendanta Szkoły złożone zostały listy gratulacyjne od:

 • Pana Jana Dziedziczaka, sekretarza Stanu, pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą,
 • Pani Marty Kubiak, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pana Michała Zielińskiego, Wojewody Wielkopolskiego,
 • Pana doktora nauk medycznych, Przemysława Doroszewskiego – Dyrektora Ortopedyczno Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu

Znaczącym elementem stanowiącym o randze uroczystości był udział w ślubowaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dowództwem tamburmajora sierżanta Mateusza Osowskiego, uświetniającej przebieg wydarzenia. 

Na zakończenie dowódca uroczystości, bryg. Mariusz Międzybrodzki złożył Zastępcy Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle meldunek o zakończeniu uroczystości, po którym nastąpiło odprowadzenie pododdziałów. 

 

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, mł. bryg. Rafał Wypych,

Zdjęcia: str. kdt Jakub Szmaglik.