Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych,
Działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Weterani i Seniorzy Służby Pożarniczej,
Słuchacze Szkół Pożarniczych

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości przychodzi nam świętować w okolicznościach konfliktu zbrojnego, który od miesięcy toczy się tuż za naszą wschodnią granicą. Ta świadomość nadaje szczególnego znaczenia celebrowanej dziś niezawisłości. Dostrzegamy jak ulotnymi wartościami są wolność i pokój, dlatego tym bardziej doceniamy fakt, że możemy dziś świętować niepodległość naszej Ojczyzny.

W pamiętnym, 1918 roku na łamach „Przeglądu Pożarniczego” ukazała się wówczas odezwa Związku Floriańskiego następującej treści: „Chwila – zaiste – wielka!  Po wiekowym ucisku przepojonym strumieniami krwi najlepszych synów Ojczyzny, po czteroletnich krwawych zapasach całego świata, staje się sprawiedliwości zadość, a z oparów mrocznych i krwawych wyłania się męczeńska Polska, by dziejom ludzkości na wieki świecić przykładem, iż krzywda bez zadość uczynienia pozostać nie może (…)”. Przez lata zaborów strażacy byli jednym z tych środowisk, które czynnie działało na polu kultywowania polskości. Stowarzyszenia strażackie miały swój nieoceniony udział w odzyskaniu niepodległości. Jako środowisko pożarnicze powinniśmy o tym pamiętać.

Z okazji dzisiejszego święta pragniemy podziękować wszystkim funkcjonariuszom i ochotnikom, którzy tak gorliwie włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Byliście wszędzie tam gdzie Was potrzebowano. Zbiórka sprzętu dla naszych ukraińskich Przyjaciół przerosła najśmielsze oczekiwania. Dzięki międzynarodowym akcjom pomocowym nasza ofiarność i skuteczność jest znana już nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Za to pragniemy szczególnie podziękować. Wasza stała gotowość jest najlepszą wizytówką nie tylko polskich strażaków, ale całego naszego społeczeństwa. Jest ona godnym naśladowania wyrazem patriotyzmu, który płynie w strażackich żyłach w wyjątkowo wysokim stężeniu.