8 listopada 2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku nadbryg. Dariuszowi Matczakowi – Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

28 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wolsztyńskiego i 20 z powiatu grodziskiego otrzymało promesy z przeznaczeniem  na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.

W tym uroczystym  wydarzeniu udział wzięli goście w osobach:

 • Pan Grzegorz Piechowiak -Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 • Pani Marta Kubiak – Poseł na sejm RP
 • Pan Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm RP
 • Pan Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski
 • Pan Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Pana Przemysław Jarecki – Dyrektora biura poselskiego Posła na Sejm RP Marcina Porzucka
 • nadbryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP
 • Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Powiatu Grodziskiego
 • Pan Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic
 • Pan Hubert Koler –  Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach
 • druh Henryk Żok  – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie
 • druh Leszek Chojnacki  – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grodzisku Wielkopolskim
 • przedstawiciele jednostek OSP, które odebrały promesy oraz członkowie  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP powiatu wolsztyńskiego i grodziskiego
 • druhowie seniorzy,  którym wręczono świadczenia ratownicze.

5 września br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 milionów złotych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). W Wielkopolsce funkcjonują Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy aż 848 jednostkach OSP. Z tego tytułu województwo wielkopolskie otrzymało na ten cel 4 235 000 zł z czego:

 • 192 050  zł zostało przyznane dla 28 MDP z terenu powiatu wolsztyńskiego;
 • 119 130 zł zostało przyznane dla 20 MDP z terenu powiatu grodziskiego.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

Podczas uroczystości wręczono też świadczenia ratownicze dla 6 druhów seniorów z terenu gminy Rakoniewice , którzy na mocy ustawy o OSP otrzymywać będą świadczenia ratownicze.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nowak  – KP PSP w  Grodzisku Wlkp.

Zdjęcia: Anna Borowiak – Grodzisk Nasze Miasto, Daria Łajs Górniak – KP PSP w  Grodzisku Wlkp., dh. Adam Nowacki – OSP Rakoniewice.

więcej: KP PSP Grodzisk Wlkp. Gmina Rakoniewice , Grodzisk Nasze Miasto, Wolsztyn Nasze miasto