7 stycznia 2023 roku w Sali wiejskiej w Tarnowie, przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rakoniewice zebrali się, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie noworoczne życzenia. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji strażaków, którą odprawił Ks. Proboszcz Roman Nowak w Kościele pw. św. Mikołaja BPA w Prochach.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej Rakoniewic Krzysztof Krawczyk,
  • Sekretarz Powiatu Grodziskiego Tomasz Dolata,
  • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grodzisku Wlkp. dh Lech Chojnacki,
  • Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, które reprezentował tego dnia St. asp. Mariusz Wieczorek,
  • Zastępca Burmistrza Rakoniewic Arkadiusz Pawłowski,
  • Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP Stanisław Lenart,
  • Komendant Gminny Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP Jarosław Haraszczak,
  • Dyrektor Rakoniewickiego Ośrodka Kultury Gizela Ziółkowska,
  • Kierownik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Hubert Koler.

Podczas spotkania głos zabrali wszyscy z zaproszonych gości. Każdy z nich życzył druhom i druhnom „tyle samo powrotów, co wyjazdów”, oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym 2023 roku. Nie zabrakło także podziękowań Przewodniczącego Rady Krzysztofa Krawczyka oraz Zastępcy Burmistrza Rakoniewic Arkadiusz Pawłowskiego za dotychczasową, wieloletnią służbę oraz zaangażowanie i nieocenioną pomoc podczas wszystkich działań, nawet tych nie stricte strażackich. Oprawę liturgiczną podczas spotkania sprawował Ks. Józef Wachowiak – Proboszcz Parafii Gościeszyn. Społeczność strażacka z Gminy Rakoniewice spotkała się na wigilijnym opłatku po trzyletniej pandemicznej przerwie.

Zarząd Oddz. M-G ZOSPRP w Rakoniewicach,
Oliwia Kaczmarek