26 stycznia 2023 roku  o godz. 13 00 w sali narad Komendy rozpoczęła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.

Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili goście :

 • bryg. Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 • Pan Mariusz Zgaiński – Starostwa Grodziski;
 • Pan Sebastian Skrzypczak – Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego;
 • mł. insp. Roma Figaszewska – Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wlkp.;
 • dh. Leszek Chojnacki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP;
 • Pan Hubert Koler – Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach;
 • Pan Piotr Hojan – Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego;
 • Pan Arkadiusz Pawłowski – Zastępca Burmistrza Rakoniewic;
 • Pani Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa;
 • Pan Zbigniew Halasz – Wójt Gminy Kamieniec;
 • Komendanci Gminni ZOSP RP z terenu powiatu.

Po złożonym meldunku, przez mł. kpt. Piotra Bambra – bryg. Tomaszowi Grelakowi, naradę rozpoczął bryg. Marcin Włodarczyk –   Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp. od powitania obecnych.

W dalszej kolejności Komendant dokonał syntetycznego podsumowania działalności Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. za 2022rok. Przedstawił też  najważniejsze cele i kierunki działań na rok bieżący. Ponadto w swoim wystąpieniu podkreślił, że osiągnięte wyniki były możliwe dzięki zaangażowaniu samych strażaków i wzajemnej współpracy: samorządowców, służb, podmiotów współpracujących, członków jednostek OSP.  

Bryg. Tomasz Grelak podczas swojego wystąpienia dokonał krótkiego podsumowania działalności PSP na poziomie województwa, przedstawił strategiczne cele na rok bieżący oraz  podziękował obecnym za zaangażowanie, które przełożyło się na osiągnięte wyniki w realizacji zadań w 2022 roku. W dalszej kolejności wystąpili też: Starosta Grodziski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP, Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa, którzy również złożyli na ręce Komendanta słowa podziekowania.

Opracował: mł. bryg. Marcin Nowak – KP PSP w Grodzisku Wlkp.

Zdjęcia : Daria Łajs – Górniak – KP PSP w Grodzisku Wlkp.