Dnia 18 maja 2023 r. odbyła się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach uroczystość Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli znamienici goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych, m.in.: Prezydent Miasta Mysłowice Pan Dariusz Wójtowicz, Wiceprezydent Miasta Mysłowice Pan Wojciech Chmiel, Wiceprezydent Miasta Mysłowice Pan Mateusz Targoś, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa bryg. Rafał Jureczko, przedstawiciele Rady Miasta Mysłowice oraz służb miejskich współdziałających, na co dzień z Państwową Strażą Pożarną, przedstawiciele Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, byli Komendanci Miejscy Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, obecni Komendanci Miejscy Państwowej Straży Pożarnej miast ościennych, emerytowani strażacy KM PSP Mysłowice, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Komendą Miejską PSP w Mysłowicach.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach st. bryg. Olgierd Koźmiński. W trakcie swojego przemówienia komendant przedstawił sposób funkcjonowania mysłowickiej straży pożarnej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Następnie miało miejsce wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Odznaczeni pracownicy Centralnego Muzeum Pożarnictwa Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

  • Ewa Czapska
  • Jarosław Banasik
  • Janusz Drozdowski

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

  • Danuta Janakiewicz-Oleksy
  • Sylwia Kubica
  • Dariusz Falecki

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

  • Anita Wawrzyńska
  • Tomasz Niewiara
  • Hubert Koler, Oddział Zamiejscowy Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

W dalszej części uroczystości głos zabrali: Prezydent Miasta Mysłowice Pan Dariusz Wójtowicz, Przewodniczący Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa Pan Artur Bula oraz Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Mirosław Synowiec. Po uroczystości odbył się piknik strażacki w plenerze.