19 maja 2023 roku na Gnieźnieńskim Rynku odbyły się uroczystości Wielkopolskich Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Współorganizatorami uroczystości byli: Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak, Komendant Szkoły Aspirantów PSP st. bryg. Maciej Zdęga oraz Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie bryg. Marta Kacprzycka.

Świętowanie rozpoczęto mszą świętą odprawioną w intencji strażaków w Bazylice prymasowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Radosława Orchowicza.

Po mszy św. nastąpił przemarsz na rynek – na miejsce  uroczystego apelu. Przybyłych gości w imieniu własnym oraz współorganizatorów przywitał Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak. W strażackich obchodach udział wzięli:

 • Parlamentarzyści RP: Zbigniew Dolata, Marcin Porzucek, Tadeusz Tomaszewski,
 • gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • Jego Ekscelencja biskup Radosław Orchowicz – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
 • Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski,
 • Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • Łukasz Grabowski – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie reprezentujący Ministra ds. Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego vel Sęk,
 • Hubert Szczepański – reprezentujący posła Witolda Czarneckiego,
 • nadbryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP,
 • nadbryg. Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Marek Piekutowski – Dyrektor Biura Komendanta Głównego PSP,
 • st. bryg. Jacek Antos – Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy,
 • mł. bryg. Marcin Łapicz – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • bryg. Tomasz Bąk – pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
 • pułkownik pilot Grzegorz Kołodziejczyk – Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu,
 • pułkownik pilot Łukasz Piątek – Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego,
 • pułkownik Dariusz   Wyrzykowski – Dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • pułkownik Marcin Balcerzak – Zastępca Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,
 • podpułkownik Piotr Sztrom – Komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu,
 • inspektor Sławomir Piekut – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
 • przedstawiciele władz samorządowych na czele z gospodarzami terenu: Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego – Panem Piotrem Gruszczyńskim, Przewodniczącym Rady Powiatu
 • Gnieźnieńskiego – Panem Dariuszem Pilakiem oraz Prezydentem Miasta Gniezna – Panem Tomaszem Budaszem,
 • strażaccy kapelani na czele z księdzem Mateuszem Drobem – Kapelanem Wielkopolskich Strażaków,
 • członkowie ochotniczych straży pożarnych na czele z druhem Eugeniuszem Grzeszczakiem – Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,
 • Krystyna Andrzejczak – reprezentująca Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Panią Jolantę Ratajczak,
 • Jakub Kołakowski – Dyrektor Oddziału PGO S.A Odlewnia Żeliwa w Śremie – generalnego wykonawcę pomnika św. Floriana odsłonięty i poświęcony przed gnieźnieńskimi uroczystościami na terenie najstarszej poznańskiej strażnicy,
 • Krzysztof Konik – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu,
 • Patryk Trząsalski – reprezentujący Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Pana Jarosława Lange,
 • obecni i byli przedstawiciele strażackich związków zawodowych: Bogumił Goździk, Zbigniew Rogoziński, Dariusz Wojcieszak, Andrzej Jurga, Jerzy Rak,
 • Hubert Koler – Naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,
 • przedstawiciele: duchowieństwa Policji, Straży Miejskiej, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Zakładu Karnego oraz sektora ochrony zdrowia z powiatu gnieźnieńskiego, a także kierowników i prezesów zarządów instytucji oraz zaprzyjaźnionych firm,
 • komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. wielkopolskiego,
 • kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • weterani pożarnictwa,
 • funkcjonariusze, pracownicy cywilni  komend miejskich, powiatowych i jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. wielkopolskiego,
 • poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych,
 • orkiestra dęta z Sompolna pod batutą kapelmistrza Macieja Gwoździa,
 • członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Goliny, Kwilcza i Wroniaw oraz klasa mundurowa ze Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie,
 • przedstawiciele mediów,
 • mieszkańcy Gniezna i całej Wielkopolski. 

Rozpoczynając uroczysty apel dowódca uroczystości st. bryg. Damian Jankowiak złożył meldunek gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi Komendantowi Głównemu PSP, po którym nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz został odegrany i wspólnie odśpiewany hymn państwowy. 

Następnie zostały wręczone medale, odznaczenia,  awanse na wyższe stopnie służbowe, nagrody oraz dyplomy.
Z okazji Dnia Strażaka Prezydent RP nadał 5 Krzyży Świętego Floriana za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem OSP oraz 33 „Medale Za Długoletnią Służbę” za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 74 funkcjonariuszom odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” za działalność, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i umocnienia ochrony przeciwpożarowej, a także 37 odznak Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” za podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał strażakom województwa wielkopolskiego:

 • 70 wyższych stopni służbowych w korpusie oficerskim,
 • 22  stopnie młodszego kapitana.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał strażakom województwa wielkopolskiego 92 awanse w korpusie aspiranckim, a Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP przyznał strażakom województwa wielkopolskiego 300 awansów w korpusie podoficerskim.

Za szczególne zaangażowanie w realizację zadań służbowych, Komendant Główny PSP wyróżnił 18 funkcjonariuszy Dyplomami Komendanta Głównego PSP.

 Z okazji Dnia Strażaka funkcjonariusze województwa wielkopolskiego zostali wyróżnieni nagrodami pieniężnymi:

 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 3 funkcjonariuszy,
 • Komendanta Głównego PSP –  8 funkcjonariuszy,
 • Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – 25 funkcjonariuszy.

Nie wszyscy odznaczeni, awansowani i uhonorowani mogli odebrać wyróżnienia w trakcie Wielkopolskich Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gnieźnie, dlatego część z nich swoje wyróżnienia odebrała lub odbierze w trakcie uroczystości szczebla centralnego lub powiatowego.

Uroczysty apel zakończyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Województwa Wielkopolskiego, Kompanii Honorowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, pocztów sztandarowych jednostek OSP i PSP oraz pojazdów pożarniczych.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie.  Po zakończonym apelu rozpoczął się festyn rodzinny, na którym było wiele atrakcji dla dzieci jak i dorosłych.

Więcej na temat

Wideo

Galeria zdjęć

Opracował: bryg. Lucyna Rudzińska, bryg. Sławomir Brandt, st. str. kdt Jakub Szmaglik
Zdjęcia: bryg. Lucyna Rudzińska, bryg. Sławomir Brandt