Dla zwiedzających indywidualnie:

Bilet indywidualny normalny – 10 zł:

 • dorośli

Bilet indywidualny ulgowy – 5 zł:

 • dzieci powyżej 7 roku życia,
 • młodzież szkolna,
 • studenci,
 • emeryci,
 • renciści,
 • strażacy,
 • nauczyciele
 • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • kombatanci.

W niedzielę wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających indywidualnie.

 

Dla zwiedzających grupowo:.
(grupa powinna liczyć od 10 osób)

Bilet zbiorowy – 5 zł/os.

Dla grup zorganizowanych w niedzielę obowiązuje bilet grupowy w cenie 5 zł od osoby

 

Bilet przewodnicki – 40 zł/grupę

 • stanowi opłatę za usługę przewodnicką na życzenie dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
 • dla grup zwolnionych z opłaty za wstęp odrębnymi przepisami (np. grupy przedszkole).

Lekcja muzealna – 15 zł/grupę
(grupa powinna liczyć do 25 osób)

Istnieje możliwość uczestnictwa w lekcji muzealnej
(więcej informacji w zakładce EDUKACJA)

Bilet specjalny – 3 zł/os
(bilet specjalny dla osób biorący udział w akcjach promocyjnych)

 

Wstęp wolny do muzeum przysługuje: dzieciom do lat 7, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).